Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Borg bij huur: wat is het en waarom is het belangrijk?

Borg bij huur: wat is het en waarom is het belangrijk?

Borg bij huur: wat is het en waarom is het belangrijk? https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-6481877-scaled.jpg 2560 1709 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-6481877-scaled.jpg

Wanneer iemand een woning huurt, moet er vaak een borg betaald worden. Dit is een bedrag dat de verhuurder vraagt als zekerheid voor eventuele schade of achterstallige huur. Maar hoe hoog mag deze borg zijn en wat zijn de rechten van de huurder?

De hoogte van de borg is niet wettelijk vastgelegd en kan per verhuurder verschillen. De verhuurder mag zelf bepalen hoe hoog de borgsom voor het huis is. Een waarborgsom die gelijk staat aan de hoogte van 3 maanden kale huur, vindt de rechter nog redelijk. Vanaf 1 juli 2023 mag de borg maximaal twee maanden kale huur zijn. Voor contracten afgesloten vóór 1 juli 2023 mag dit maximaal drie maanden kale huur zijn.

Als de huurder de woning weer verlaat, moet de borg terugbetaald worden. De verhuurder mag de borg alleen (deels) inhouden als er sprake is van huurschuld, schade of achterstallig onderhoud. De verhuurder moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn. Als de huurder het niet eens is met de inhouding van de borg, kan hij of zij naar de huurcommissie stappen.

Borg en Waarborgsom

Definitie en Doel van Borg

Borg is een extra zekerheid voor de verhuurder dat de huurder aan het einde van de huurperiode de huur betaalt en eventuele kosten voor het verhelpen van door de huurder veroorzaakte schade aan de woning vergoedt. De borg wordt meestal vastgelegd in het huurcontract en is een bedrag dat de huurder betaalt aan de verhuurder voordat hij de woning betrekt.

Het doel van de borg is om de verhuurder te beschermen tegen eventuele financiële verliezen als gevolg van de huurder. Het is een manier om ervoor te zorgen dat de huurder zijn verantwoordelijkheden nakomt en de woning in goede staat achterlaat.

Wettelijke Beperkingen en Bedrag

Volgens de wet mag de verhuurder een waarborgsom (ook wel borg genoemd) vragen. De waarborgsom mag vanaf 1 juli 2023 maximaal twee maanden kale huur zijn. Voor contracten afgesloten vóór 1 juli 2023 mag dit maximaal drie maanden kale huur zijn. Dit heeft de rechter bepaald.

De verhuurder mag geen hogere waarborgsom vragen dan het wettelijk toegestane bedrag. Ook mag de verhuurder de waarborgsom niet gebruiken om huurachterstand te verrekenen. De waarborgsom moet apart worden gehouden van het vermogen van de verhuurder.

Betaalproces en Betaalbewijs

De huurder moet de waarborgsom betalen voordat hij de woning betrekt. De verhuurder moet de huurder een betaalbewijs geven als bewijs van betaling. Dit kan bijvoorbeeld een kwitantie of een bankafschrift zijn.

Aan het einde van de huurperiode moet de verhuurder de waarborgsom terugbetalen aan de huurder, tenzij er sprake is van huurachterstand of schade aan de woning. In dat geval mag de verhuurder de waarborgsom gebruiken om de huurachterstand of schade te verrekenen. De verhuurder moet de huurder dan wel een specificatie geven van de kosten die van de waarborgsom zijn afgetrokken.

Al met al is de waarborgsom een belangrijk onderdeel van het huurcontract en biedt het zekerheid voor zowel de huurder als de verhuurder.

Rechten en Plichten

Als huurder en verhuurder heb je allebei rechten en plichten. Het is belangrijk om deze te kennen en na te leven om conflicten te voorkomen. Hieronder worden de belangrijkste rechten en plichten besproken.

Huurcontract en Overeenkomst

Een huurcontract is een schriftelijke overeenkomst tussen huurder en verhuurder. Hierin staan afspraken over de huurprijs, de duur van de huurovereenkomst, de opzegtermijn en andere zaken. De verhuurder is verplicht om een huurcontract op te stellen en de huurder te informeren over zijn rechten en plichten. Het is belangrijk om het huurcontract goed door te lezen voordat je het ondertekent.

Onderhoud en Gebreken

De verhuurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning en het oplossen van gebreken. Als huurder heb je recht op een goed onderhouden woning en kun je de verhuurder aanspreken op gebreken. Het is belangrijk om gebreken zo snel mogelijk te melden bij de verhuurder. De verhuurder moet dan binnen een redelijke termijn het gebrek oplossen. Als de verhuurder dit niet doet, kan de huurder naar de rechter stappen.

Huurachterstand en Schade

Als huurder ben je verplicht om de huur op tijd te betalen. Bij een huurachterstand kan de verhuurder naar de rechter stappen om de huurder te laten uitzetten. De verhuurder kan ook een borg vragen om zich te beschermen tegen eventuele huurachterstand of schade aan de woning. De borg mag vanaf 1 juli 2023 maximaal twee maanden kale huur zijn [1]. Bij normale slijtage hoeft de huurder geen schade te vergoeden.

Kortom, zowel huurder als verhuurder hebben rechten en plichten. Het is belangrijk om deze na te leven om conflicten te voorkomen.

Einde Huurovereenkomst

Wanneer de huurperiode ten einde komt, moet de huurder het gehuurde pand opleveren. De verhuurder moet de huurder binnen een redelijke termijn laten weten of het pand in goede staat is opgeleverd. Als dit het geval is, moet de verhuurder de borg terugbetalen.

Teruggave van de Borg

De verhuurder moet de borg binnen een redelijke termijn na het einde van de huurovereenkomst terugbetalen. De huurder moet het bankrekeningnummer waarop de borg moet worden teruggestort schriftelijk aan de verhuurder doorgeven. Als de verhuurder de borg niet terugbetaalt, kan de huurder juridisch advies inwinnen of een jurist inschakelen om de zaak voor te leggen aan de kantonrechter.

Disputen en Geschillen

Als er sprake is van geschillen tussen de huurder en verhuurder, bijvoorbeeld over de hoogte van de borg of de staat van het pand bij oplevering, kan de huurder ook juridisch advies inwinnen of een jurist inschakelen. Het is belangrijk om alle afspraken rondom de borg en het opleveren van het pand vast te leggen in het huurcontract. Zo kan er bij een geschil altijd worden teruggegrepen op de gemaakte afspraken.

Het is aan te raden om bij het einde van de huurovereenkomst de staat van het pand grondig te inspecteren en eventuele gebreken vast te leggen. Zo kan de huurder aantonen dat hij het pand in goede staat heeft opgeleverd en kan de verhuurder niet zonder reden de borg inhouden.