Hoe werkt het Huurteam Ameland?

Huurteam Ameland, Huurteam Ameland

Vul ons officiële aanvraagformulier volledig in.

Huurteam Ameland, Huurteam Ameland

Binnen 1 dag nemen wij contact met u op over uw slagingskans.

Huurteam Ameland, Huurteam Ameland

U levert de benodigde documenten en/of foto’s aan.

Huurteam Ameland, Huurteam Ameland

Wij stellen het dossier op en leggen deze voor aan de huurcommissie.

Huurteam Ameland, Huurteam Ameland

De Huurcommissie neemt een beslissing en wij voeren die uit.

Huurteam Ameland vertegenwoordigt de belangen van huurders in de Gemeente Ameland.

Bij Huurteam Ameland streven we ernaar meer te doen tegen de machtspositie van verhuurders in de huursector. In de afgelopen jaren is de sector uitgegroeid tot een machtsblok waarin verhuurders de spelregels bepalen en de rechten van huurders systematisch worden geschonden.

Dit begint al bij het vaststellen van een eerlijke huurprijs, maar het wanbeleid is ook terug te zien in zaken als slecht of achterstallig onderhoud, het negeren van reparatieverzoeken van huurders en het rekenen van buitensporige servicekosten. Met name bij kamerhuur zijn er veel misstanden, en vaak zijn studenten en expats de grootste groep gedupeerden. Ook bij woningverhuur zijn er problemen, zoals het niet terugbetalen van de borgsom en het weigeren om naar oplossingen te zoeken.

Wij fungeren als de beschermende factor voor huurders in Ameland. Wanneer we misstanden constateren, proberen we eerst in overleg met de betreffende huurder een oplossing te vinden. Indien nodig starten we vervolgens een procedure bij de Huurcommissie of de rechter. Na het verkrijgen van een beslissing of vonnis ondernemen we verdere stappen om deze ten uitvoer te brengen en ervoor te zorgen dat u toekomt wat u door de wet is toebedeeld.

Kansbepaling en adviesgesprek

Voordat we een procedure bij de Huurcommissie starten, is het cruciaal dat we alle feiten bespreken en deze toetsen aan de wet. Als uw geschil weinig kans van slagen heeft bij de Huurcommissie, zullen wij dit tijdens een adviesgesprek met u bespreken en u aanbevelingen doen voor alternatieve oplossingen.

U kunt hiervoor kosteloos en vrijblijvend een aanvraag indienen op onze website. Binnen één werkdag zullen we telefonisch of per e-mail contact met u opnemen om uw situatie te bespreken en u tijdens dat gesprek van advies voorzien. Als we mogelijkheden zien in uw aanvraag, zullen we het dossier aannemen en het traject starten.

Zodra het traject is gestart, geven we uw verhuurder één kans om eventuele overtredingen te beëindigen en tot een oplossing te komen voor uw geschil. Als er geen passende oplossing wordt geboden, zullen wij namens u een (rechts)procedure opstarten, waarbij u zelf verder niets hoeft te ondernemen.

Huurteam Ameland vertegenwoordigt de belangen van huurders in de Gemeente Ameland.

Voordat we een procedure bij de Huurcommissie starten, is het cruciaal dat we alle feiten bespreken en deze toetsen aan de wet. Als uw geschil weinig kans van slagen heeft bij de Huurcommissie, zullen wij dit tijdens een adviesgesprek met u bespreken en u aanbevelingen doen voor alternatieve oplossingen.

U kunt hiervoor kosteloos en vrijblijvend een aanvraag indienen op onze website. Binnen één werkdag zullen we telefonisch of per e-mail contact met u opnemen om uw situatie te bespreken en u tijdens dat gesprek van advies voorzien. Als we mogelijkheden zien in uw aanvraag, zullen we het dossier aannemen en het traject starten.

Zodra het traject is gestart, geven we uw verhuurder één kans om eventuele overtredingen te beëindigen en tot een oplossing te komen voor uw geschil. Als er geen passende oplossing wordt geboden, zullen wij namens u een (rechts)procedure opstarten, waarbij u zelf verder niets hoeft te ondernemen.

Waarmee kunnen wij u helpen?

 • Toetsing huurprijs. Iedereen heeft het recht om zijn nieuwe huurcontract te laten beoordelen. Deze procedure staat bekend als de toetsing aanvangshuurprijs. Het Huurteam Ameland komt bij u langs en berekent wat uw maximale huurprijs mag zijn. Als blijkt dat uw verhuurder te veel huur vraagt, dienen wij namens u een verzoek in tot huurverlaging met terugwerkende kracht.
 • Huurverlaging bij gebreken of slecht onderhoud aan de woning. Het komt voor dat een verhuurder zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. In veel gevallen heeft de huurder al herhaaldelijk contact opgenomen met de verhuurder om de problemen in de woonruimte op te lossen. Als de verhuurder nalatig blijft en de problemen niet binnen zes weken verhelpt, kan de huurder mogelijk aanspraak maken op een huurverlaging.
 • Servicekosten. Bent u het niet eens met het bedrag van de jaarlijkse afrekening van servicekosten die u van uw verhuurder heeft ontvangen? Of heeft u helemaal geen afrekening ontvangen? Wij zorgen ervoor dat u niet te veel betaalt.
 • Opsplitsing van all-in huurprijs. Overweegt u de opsplitsing van uw all-in huurprijs in uw huurcontract? In bepaalde situaties kan dit resulteren in financieel voordeel voor de huurder. Het scheiden van kostenposten kan meer transparantie bieden en huurders in staat stellen de huurkosten beter te begrijpen.
 • Terugvordering van de borgsom. Als u uw woning al heeft verlaten maar uw verhuurder heeft de borgsom nog niet teruggestort, en de opgegeven redenen lijken ongegrond, staan wij klaar om een incassoprocedure te starten voor u en het geld terug te vorderen.

Wilt u liever terug gebeld worden?

  Door Verzenden te klikken gaat u akkoord met ons Privacybeleid

  Huurteam Ameland, Huurteam Ameland

  De werkwijze van Huurteam Ameland en het belang van tijdige hulp inschakeling bij geschillen.

  Veel huurders zijn niet volledig op de hoogte van hun rechten, wat het schijnbaar onmogelijk maakt om hun recht te doen gelden tegenover hun verhuurder. Hierdoor denken verhuurders vaak dat ze vrij spel hebben en maken ze hier misbruik van. In Nederland betalen veel huurders te hoge huur- of servicekosten, wordt er onvoldoende onderhoud uitgevoerd in woningen of kamers, en worden huurcontracten zonder duidelijke reden ontbonden.

  Huurteam Ameland is opgericht om juridische bijstand te verlenen aan huurders die geschillen hebben met hun verhuurders. Dit kan betrekking hebben op verschillende onderwerpen, maar ons hoofddoel is om een dialoog op gang te brengen tussen de betrokken partijen en een oplossing te vinden waar beide partijen tevreden mee zijn, terwijl de rechten van de huurders worden gerespecteerd. Als een oplossing via dialoog niet haalbaar is, stellen wij een dossier op en starten een zaak bij de Huurcommissie.

  De Huurcommissie is het orgaan dat beslissingen neemt in geschillen tussen huurders en verhuurders. Ze hebben de bevoegdheid om een verhuurder bijvoorbeeld te dwingen om met terugwerkende kracht minder huur te vragen voor de kamer of woning, of om een huurverlaging op te leggen totdat alle gebreken binnen de woning zijn hersteld.

  Het starten van een procedure tegen uw verhuurder is een ingewikkeld proces met veel papierwerk en complexe procedures. Wij nemen het volledige proces voor u uit handen en begeleiden u door het gehele traject, zodat u zelf niets meer hoeft te doen. Het Huurteam Ameland staat voor u klaar om uw rechten als huurder te beschermen.

  Antwoorden op de meest gestelde vragen

  Huurteam Ameland, Huurteam Ameland
  • Huurteam Ameland zet zich onmiddellijk in voor uw zaak. Binnen één werkdag zullen wij contact met u opnemen om uw situatie te bespreken. Als wij mogelijkheden zien voor succes in uw zaak, zullen wij het dossier aannemen. Ons streven is om binnen twee weken het dossier voor te leggen aan de Huurcommissie.

   Voor een optimale ondersteuning vragen wij u om uw situatie zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie beoordelen aan de hand van de meest recente wet- en regelgeving met betrekking tot het huurrecht.

   Wij streven ernaar om de meeste dossiers binnen een termijn van één tot twee weken af te ronden. Hoewel onze dienstverlening vaak snel wordt afgerond, neemt de procedure bij de Huurcommissie tijd in beslag en kan de gehele procedure drie tot zes maanden duren.

  • Een potentieel nadeel van het starten van een procedure bij Huurteam Ameland is dat uw verhuurder, vooral bij een tijdelijk huurcontract, ervoor kan kiezen om uw huurovereenkomst niet te verlengen. Het blijft echter belangrijk te realiseren dat dit risico altijd aanwezig is.

   Een alternatieve optie is om na afloop van uw tijdelijke huurovereenkomst contact op te nemen met Huurteam Ameland. Op dat moment kunt u stappen ondernemen om eventueel te veel betaalde huur gedurende uw huurperiode terug te vorderen.

  • Voor het starten van een procedure geldt als voorwaarde dat u dit doet binnen de vastgestelde termijnen. Bij een tijdelijke huurovereenkomst dient u de procedure te starten binnen zes maanden na het beëindigen van uw huurovereenkomst. In het geval van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd moet u de aanvraag doen binnen zes maanden na het ingaan van uw huurovereenkomst.

   Daarnaast is het essentieel dat uw woning binnen de geliberaliseerde huurprijs grens valt. Dit betekent dat we geen verzoek tot huurverlaging kunnen indienen voor bijvoorbeeld een penthouse, villa, en vergelijkbare woningen. De woning moet dus onder het lagere- of middelhuursegment vallen.

  • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar van 10:00-15:00.

  • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

  • Bij Huurteam Ameland is het ons streven om onze cliënten uitstekende service te bieden en hen grondig te informeren over de diensten die wij leveren. Onze cliënten hebben doorgaans geen juridische achtergrond en ondervinden moeite bij het op papier zetten van hun situatie, inclusief alle relevante juridische aspecten.

   Wij begrijpen dat het voor hen essentieel is om duidelijkheid te krijgen over hun rechten en om bijgestaan te worden door professionals die bekend zijn met het complexe juridische landschap binnen de huursector. Daarom nemen wij de tijd om hun situatie grondig te begrijpen en hen op een toegankelijke manier te voorzien van juridisch advies en begeleiding.

  • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

  • Het Huurteam opereert in alle gemeenten verspreid over heel Nederland.

   Hierdoor heeft u de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor elke gemeente in het land. Of u nu in een grote stad of in een kleinere gemeente woont, ons team staat klaar om uw belangen te behartigen en u te ondersteunen bij huurgeschillen, ongeacht de locatie.

   Onze landelijke dekking stelt ons in staat om huurders in diverse gemeenschappen te helpen en ervoor te zorgen dat eerlijke huurpraktijken worden nageleefd, waar u ook woont.

  • Een afwijzing weerhoudt ons er niet van om door te zetten. We blijven altijd openstaan voor alternatieve mogelijkheden en passen onze strategie aan om alsnog het beoogde doel te bereiken.

   Als het noodzakelijk is, gaan we namens u in beroep. In de praktijk zien we vaak dat bezwaar- en beroepsprocedures tot een positieve beslissing leiden.

  • Voor alle procedures dient u achttien jaar en ouder te zijn.

  • Huurteam Ameland is een private organisatie dat zich richt op een eerlijke huurmarkt in de Gemeente Ameland.

   Met een jaarlijkse caseload van ongeveer driehonderd dossiers en een hoge slagingspercentage, hebben we bewezen ervaring en succes op dit gebied. Het is belangrijk op te merken dat wij geen onderdeel zijn van de overheid, gemeenten en woningbouwverenigingen. Wij staan volledig aan uw kant.

   Wij verdedigen de rechten van huurders en ondersteunen hen bij het geschil en de eventueel daaropvolgende procedure bij de Huurcommissie of rechtbank.

  • Wij hanteren een no-cure, no-pay beleid. Voor een adviesgesprek of vragen rekenen wij geen kosten. Mocht er een procedure plaatsvinden en wij behalen een succesvol resultaat, dan komen de proceskosten ten goede aan ons, samen met 20% van het door de Huurcommissie of rechter toegekend bedrag aan kortingen en vergoedingen.

  • Onze jurist zal binnen één werkdag contact met u opnemen om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit gesprek zal doorgaans telefonisch plaatsvinden.

   Na ontvangst van de aanmelding zal deze worden doorgestuurd naar onze jurist. Hij zal een inschatting maken van uw slagingskansen, en indien deze redelijk zijn, zullen wij uw dossier aannemen.

  • Dat is positief nieuws. We zullen nu onmiddellijk overgaan tot het innen van de toegekende bedragen en u voorzien van nazorg om het geschil met uw verhuurder definitief op te lossen.

  • Huurteam Ameland zet zich onmiddellijk in voor uw zaak. Binnen één werkdag zullen wij contact met u opnemen om uw situatie te bespreken. Als wij mogelijkheden zien voor succes in uw zaak, zullen wij het dossier aannemen. Ons streven is om binnen twee weken het dossier voor te leggen aan de Huurcommissie.

   Voor een optimale ondersteuning vragen wij u om uw situatie zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie beoordelen aan de hand van de meest recente wet- en regelgeving met betrekking tot het huurrecht.

   Wij streven ernaar om de meeste dossiers binnen een termijn van één tot twee weken af te ronden. Hoewel onze dienstverlening vaak snel wordt afgerond, neemt de procedure bij de Huurcommissie tijd in beslag en kan de gehele procedure drie tot zes maanden duren.

  • Een potentieel nadeel van het starten van een procedure bij Huurteam Ameland is dat uw verhuurder, vooral bij een tijdelijk huurcontract, ervoor kan kiezen om uw huurovereenkomst niet te verlengen. Het blijft echter belangrijk te realiseren dat dit risico altijd aanwezig is.

   Een alternatieve optie is om na afloop van uw tijdelijke huurovereenkomst contact op te nemen met Huurteam Ameland. Op dat moment kunt u stappen ondernemen om eventueel te veel betaalde huur gedurende uw huurperiode terug te vorderen.

  • Voor het starten van een procedure geldt als voorwaarde dat u dit doet binnen de vastgestelde termijnen. Bij een tijdelijke huurovereenkomst dient u de procedure te starten binnen zes maanden na het beëindigen van uw huurovereenkomst. In het geval van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd moet u de aanvraag doen binnen zes maanden na het ingaan van uw huurovereenkomst.

   Daarnaast is het essentieel dat uw woning binnen de geliberaliseerde huurprijs grens valt. Dit betekent dat we geen verzoek tot huurverlaging kunnen indienen voor bijvoorbeeld een penthouse, villa, en vergelijkbare woningen. De woning moet dus onder het lagere- of middelhuursegment vallen.

  • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar van 10:00-15:00.

  • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

  • Bij Huurteam Ameland is het ons streven om onze cliënten uitstekende service te bieden en hen grondig te informeren over de diensten die wij leveren. Onze cliënten hebben doorgaans geen juridische achtergrond en ondervinden moeite bij het op papier zetten van hun situatie, inclusief alle relevante juridische aspecten.

   Wij begrijpen dat het voor hen essentieel is om duidelijkheid te krijgen over hun rechten en om bijgestaan te worden door professionals die bekend zijn met het complexe juridische landschap binnen de huursector. Daarom nemen wij de tijd om hun situatie grondig te begrijpen en hen op een toegankelijke manier te voorzien van juridisch advies en begeleiding.

  • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

  • Het Huurteam opereert in alle gemeenten verspreid over heel Nederland.

   Hierdoor heeft u de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor elke gemeente in het land. Of u nu in een grote stad of in een kleinere gemeente woont, ons team staat klaar om uw belangen te behartigen en u te ondersteunen bij huurgeschillen, ongeacht de locatie.

   Onze landelijke dekking stelt ons in staat om huurders in diverse gemeenschappen te helpen en ervoor te zorgen dat eerlijke huurpraktijken worden nageleefd, waar u ook woont.

  • Een afwijzing weerhoudt ons er niet van om door te zetten. We blijven altijd openstaan voor alternatieve mogelijkheden en passen onze strategie aan om alsnog het beoogde doel te bereiken.

   Als het noodzakelijk is, gaan we namens u in beroep. In de praktijk zien we vaak dat bezwaar- en beroepsprocedures tot een positieve beslissing leiden.

  • Voor alle procedures dient u achttien jaar en ouder te zijn.

  • Huurteam Ameland is een private organisatie dat zich richt op een eerlijke huurmarkt in de Gemeente Ameland.

   Met een jaarlijkse caseload van ongeveer driehonderd dossiers en een hoge slagingspercentage, hebben we bewezen ervaring en succes op dit gebied. Het is belangrijk op te merken dat wij geen onderdeel zijn van de overheid, gemeenten en woningbouwverenigingen. Wij staan volledig aan uw kant.

   Wij verdedigen de rechten van huurders en ondersteunen hen bij het geschil en de eventueel daaropvolgende procedure bij de Huurcommissie of rechtbank.

  • Wij hanteren een no-cure, no-pay beleid. Voor een adviesgesprek of vragen rekenen wij geen kosten. Mocht er een procedure plaatsvinden en wij behalen een succesvol resultaat, dan komen de proceskosten ten goede aan ons, samen met 20% van het door de Huurcommissie of rechter toegekend bedrag aan kortingen en vergoedingen.

  • Onze jurist zal binnen één werkdag contact met u opnemen om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit gesprek zal doorgaans telefonisch plaatsvinden.

   Na ontvangst van de aanmelding zal deze worden doorgestuurd naar onze jurist. Hij zal een inschatting maken van uw slagingskansen, en indien deze redelijk zijn, zullen wij uw dossier aannemen.

  • Dat is positief nieuws. We zullen nu onmiddellijk overgaan tot het innen van de toegekende bedragen en u voorzien van nazorg om het geschil met uw verhuurder definitief op te lossen.

  Huurverlaging door slecht onderhoud en het terugvorderen van te hoge of onduidelijke servicekosten.

  Veel woningen in de Gemeente Ameland stammen nog uit het begin van de vorige eeuw. Het is van cruciaal belang dat de eigenaar van het pand, of het nu een woningcorporatie of een belegger is, voldoende investeert om het pand leefbaar te houden. In de praktijk blijkt dit vaak tegen te vallen, wat resulteert in problemen zoals vochtproblemen, schimmel, lekkages, niet of slecht functionerende voorzieningen, enzovoort.

  Als huurder heeft u recht op een behaaglijke woning, en daarom kunnen wij namens u uw verhuurder aansporen om de gebreken binnen zes weken te verhelpen. Indien deze oplossing uitblijft, start Huurteam Ameland een tijdelijke huurverlaging om de huur te verminderen. Deze periode van verminderde huur wordt pas beëindigd zodra alle gebreken zijn verholpen en u weer een degelijke woning krijgt voor de betaalde huurprijs.

  Uw voormalig verhuurder weigert ten onrechte de borgsom van uw woning of kamer terug te betalen.

  Een veelvoorkomend probleem in de huursector is dat verhuurders er een gewoonte van hebben gemaakt om zonder een solide basis te beslissen over het terugstorten van de borgsom na het vertrek van de huurders. Verschillende redenen worden hiervoor opgegeven, zoals het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst of vermeende schade en slijtage. Ook komt het voor dat de terugbetaling zonder opgaaf van redenen uitblijft, waardoor de huurder wordt benadeeld door de verhuurder.

  Het is van belang om te weten dat de borgsom is bedoeld om de verhuurder zekerheid te bieden tijdens de huurperiode, maar dat de verhuurder bij het vertrek van de huurder de verplichting heeft dit bedrag zo spoedig mogelijk over te maken aan de huurder. Als u van mening bent dat uw borgsom ten onrechte is ingehouden en u nog geld tegoed heeft van uw verhuurder, starten wij graag namens u een incassoprocedure bij de rechtbank. Wij zullen de borgsom, vermeerderd met rente, voor u innen bij uw verhuurder.

  Cases, nieuws en interviews