Hoe werkt de Huurcommissie?

Hoe werkt de Huurcommissie?, Hoe werkt de Huurcommissie?

Niemand wil onnodig hoge huurkosten dragen. Veel huurders vragen zich af: Hoe werkt de Huurcommissie? Het is een terugkerend probleem dat huurders soms een te hoge huurprijs betalen. Deze situatie doet zich met name voor vanwege de schaarste op de huizenmarkt. De vraag naar huurwoningen overtreft het aanbod, wat resulteert in opwaartse druk op de huurprijzen. Veel huurders zijn ten onrechte van mening dat de woningmarkt een vrije markt is waar verhuurders volledige vrijheid hebben bij het bepalen van de huurprijs. Deze misvatting leidt ertoe dat veel huurders meer huur betalen dan eigenlijk nodig is.

De maximale huurprijs wordt bepaald door het puntensysteem, ook bekend als het WWS (Woning Waardering Stelsel) systeem. Dit systeem is een online tool waarmee u kunt berekenen wat de waarde van uw woning is. Als de puntentelling aangeeft dat u te veel huur betaalt voor uw woning, heeft u mogelijk het wettelijke recht om een huurverlaging aan te vragen.

Huurteam helpt Huurders

Als huurder heeft u het recht op een goed onderhouden woning tegen een eerlijke huurprijs. Indien u van mening bent dat u te veel betaalt en zich afvraagt wat het Huurteam voor u kan betekenen, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij beantwoorden graag uw vragen en bespreken uw situatie om kosteloos advies te kunnen verstrekken over de mogelijkheden.

Hoe werkt de Huurcommissie?, Hoe werkt de Huurcommissie?
Hoe werkt de Huurcommissie?, Hoe werkt de Huurcommissie?

Huurteam helpt Huurders

Als huurder heeft u het recht op een goed onderhouden woning tegen een eerlijke huurprijs. Indien u van mening bent dat u te veel betaalt en zich afvraagt wat het Huurteam voor u kan betekenen, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij beantwoorden graag uw vragen en bespreken uw situatie om kosteloos advies te kunnen verstrekken over de mogelijkheden.

Voorwaarden huurverlaging

Om in aanmerking te komen voor een lagere huurprijs, is het essentieel dat u voldoet aan de wettelijke voorwaarden om een huurprijsverlaging te onderhandelen. Om antwoord te geven op de vraag: Hoe werkt de Huurcommissie? leggen we u de kerntaken van het Huurteam uit.

De belangrijkste voorwaarde is dat de maximale huurprijs onder de liberalisatiegrens moet liggen, gebaseerd op de liberalisatiegrens van het jaartal waarin u uw huurcontract heeft afgesloten, ook wel het aanvangsjaar genoemd.

Indien dit het geval is, bent u een stap dichterbij het verlagen van uw huurprijs. Als u aan bovengenoemde voorwaarde voldoet, is er nog één andere voorwaarde waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een permanente huurverlaging.

Huurcontract voor onbepaalde tijd

Indien u een huurcontract voor onbepaalde tijd heeft, heeft u alleen recht op een mogelijke huurverlaging op basis van het puntensysteem als u binnen 6 maanden na het begin van het huurcontract de toetsingsprocedure start. Indien dit een dag later is, kan deze niet meer worden aangevraagd.

Huurcontract voor bepaalde tijd

Als u een huurcontract voor bepaalde tijd heeft afgesloten, mag u tot 6 maanden nadat uw tijdelijke huurcontract is beëindigd, een toetsingsprocedure starten, zelfs als u al bent verhuisd. U dient dan wel foto’s en zo veel mogelijk informatie van het appartement of de kamer te verstrekken.

Hoe werkt de Huurcommissie?

Indien u in aanmerking komt voor deze procedure, kunt u een huurverlaging aanvragen. Uw verhuurder zal hier waarschijnlijk niet blij mee zijn, en het is verstandig om advies in te winnen om te bepalen of u huurbescherming geniet.

Een Huurteam staat huurders bij in geschillen met de verhuurder. Het Huurteam is goed bekend met alle wet- en regelgeving met betrekking tot het huurrecht en komt op voor de belangen van huurders. Als een geschil niet vrijwillig wordt opgelost door de verhuurder, kan een huurder via het Huurteam verschillende procedures starten. Bijvoorbeeld een procedure bij de Huurcommissie om een beoordeling te laten uitvoeren en een bindende uitspraak te verkrijgen, waardoor de verhuurder verplicht wordt het geschil met de huurder op te lossen.

Waar is het Huurteam actief?

Huurteam Centraal biedt ondersteuning aan alle huurders in Nederland. Er is een aanzienlijke toename van geschillen in grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen. Ook in kleinere steden zoals Arnhem, Nijmegen, Enschede, Breda, Eindhoven en Haarlem komen veel geschillen voor. De locatie waarin u woont, maakt niet uit. Huurders kunnen altijd bij Huurteam Centraal terecht voor hulp.

Procedure starten

Huurteam Centraal begeleidt huurders bij procedures voor huurverlaging als ze volgens het puntensysteem te veel huur betalen. Het Huurteam staat huurders bij in diverse situaties, zoals onenigheid over servicekosten, gebreken aan de woning en conflicten over de huurprijs. Heeft u antwoord gekregen op de vraag “Hoe werkt de Huurcommissie?” en wenst u een kosteloos adviesgesprek, neem dan gerust contact met ons op.

Vraag direct een adviesgesprek aan

 • Persoonsgegevens

 • Gronden voor uw aanvraag

Veelgestelde vragen

 • Huurteam zet zich onmiddellijk in voor uw zaak. Binnen één werkdag zullen wij contact met u opnemen om uw situatie te bespreken. Als wij mogelijkheden zien voor succes in uw zaak, zullen wij het dossier aannemen. Ons streven is om binnen twee weken het dossier voor te leggen aan de Huurcommissie.

  Voor een optimale ondersteuning vragen wij u om uw situatie zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie beoordelen aan de hand van de meest recente wet- en regelgeving met betrekking tot het huurrecht.

  Wij streven ernaar om de meeste dossiers binnen een termijn van één tot twee weken af te ronden. Hoewel onze dienstverlening vaak snel wordt afgerond, neemt de procedure bij de Huurcommissie tijd in beslag en kan de gehele procedure drie tot zes maanden duren.

 • Een potentieel nadeel van het starten van een procedure bij Huurteam is dat uw verhuurder, vooral bij een tijdelijk huurcontract, ervoor kan kiezen om uw huurovereenkomst niet te verlengen. Het blijft echter belangrijk te realiseren dat dit risico altijd aanwezig is.

  Een alternatieve optie is om na afloop van uw tijdelijke huurovereenkomst contact op te nemen met Huurteam. Op dat moment kunt u stappen ondernemen om eventueel te veel betaalde huur gedurende uw huurperiode terug te vorderen.

 • Voor het starten van een procedure geldt als voorwaarde dat u dit doet binnen de vastgestelde termijnen. Bij een tijdelijke huurovereenkomst dient u de procedure te starten binnen zes maanden na het beëindigen van uw huurovereenkomst. In het geval van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd moet u de aanvraag doen binnen zes maanden na het ingaan van uw huurovereenkomst.

  Daarnaast is het essentieel dat uw woning binnen de geliberaliseerde huurprijs grens valt. Dit betekent dat we geen verzoek tot huurverlaging kunnen indienen voor bijvoorbeeld een penthouse, villa, en vergelijkbare woningen. De woning moet dus onder het lagere- of middelhuursegment vallen.

 • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

  Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar van 10:00-15:00.

 • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

 • Bij Huurteam is het ons streven om onze cliënten uitstekende service te bieden en hen grondig te informeren over de diensten die wij leveren. Onze cliënten hebben doorgaans geen juridische achtergrond en ondervinden moeite bij het op papier zetten van hun situatie, inclusief alle relevante juridische aspecten.

  Wij begrijpen dat het voor hen essentieel is om duidelijkheid te krijgen over hun rechten en om bijgestaan te worden door professionals die bekend zijn met het complexe juridische landschap binnen de huursector. Daarom nemen wij de tijd om hun situatie grondig te begrijpen en hen op een toegankelijke manier te voorzien van juridisch advies en begeleiding.

 • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

 • Het Huurteam opereert in alle gemeenten verspreid over heel Nederland.

  Hierdoor heeft u de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor elke gemeente in het land. Of u nu in een grote stad of in een kleinere gemeente woont, ons team staat klaar om uw belangen te behartigen en u te ondersteunen bij huurgeschillen, ongeacht de locatie.

  Onze landelijke dekking stelt ons in staat om huurders in diverse gemeenschappen te helpen en ervoor te zorgen dat eerlijke huurpraktijken worden nageleefd, waar u ook woont.

 • Een afwijzing weerhoudt ons er niet van om door te zetten. We blijven altijd openstaan voor alternatieve mogelijkheden en passen onze strategie aan om alsnog het beoogde doel te bereiken.

  Als het noodzakelijk is, gaan we namens u in beroep. In de praktijk zien we vaak dat bezwaar- en beroepsprocedures tot een positieve beslissing leiden.

 • Voor alle procedures dient u achttien jaar en ouder te zijn.

 • Huurteam is een private organisatie dat zich richt op een eerlijke huurmarkt in de Gemeente Amsterdam.

  Met een jaarlijkse caseload van ongeveer driehonderd dossiers en een hoge slagingspercentage, hebben we bewezen ervaring en succes op dit gebied. Het is belangrijk op te merken dat wij geen onderdeel zijn van de overheid, gemeenten en woningbouwverenigingen. Wij staan volledig aan uw kant.

  Wij verdedigen de rechten van huurders en ondersteunen hen bij het geschil en de eventueel daaropvolgende procedure bij de Huurcommissie of rechtbank.

 • Wij hanteren een no-cure, no-pay beleid. Voor een adviesgesprek of vragen rekenen wij geen kosten. Mocht er een procedure plaatsvinden en wij behalen een succesvol resultaat, dan komen de proceskosten ten goede aan ons, samen met 20% van het door de Huurcommissie of rechter toegekend bedrag aan kortingen en vergoedingen.

 • Onze jurist zal binnen één werkdag contact met u opnemen om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit gesprek zal doorgaans telefonisch plaatsvinden.

  Na ontvangst van de aanmelding zal deze worden doorgestuurd naar onze jurist. Hij zal een inschatting maken van uw slagingskansen, en indien deze redelijk zijn, zullen wij uw dossier aannemen.

 • Dat is positief nieuws. We zullen nu onmiddellijk overgaan tot het innen van de toegekende bedragen en u voorzien van nazorg om het geschil met uw verhuurder definitief op te lossen.

 • Huurteam zet zich onmiddellijk in voor uw zaak. Binnen één werkdag zullen wij contact met u opnemen om uw situatie te bespreken. Als wij mogelijkheden zien voor succes in uw zaak, zullen wij het dossier aannemen. Ons streven is om binnen twee weken het dossier voor te leggen aan de Huurcommissie.

  Voor een optimale ondersteuning vragen wij u om uw situatie zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie beoordelen aan de hand van de meest recente wet- en regelgeving met betrekking tot het huurrecht.

  Wij streven ernaar om de meeste dossiers binnen een termijn van één tot twee weken af te ronden. Hoewel onze dienstverlening vaak snel wordt afgerond, neemt de procedure bij de Huurcommissie tijd in beslag en kan de gehele procedure drie tot zes maanden duren.

 • Een potentieel nadeel van het starten van een procedure bij Huurteam is dat uw verhuurder, vooral bij een tijdelijk huurcontract, ervoor kan kiezen om uw huurovereenkomst niet te verlengen. Het blijft echter belangrijk te realiseren dat dit risico altijd aanwezig is.

  Een alternatieve optie is om na afloop van uw tijdelijke huurovereenkomst contact op te nemen met Huurteam. Op dat moment kunt u stappen ondernemen om eventueel te veel betaalde huur gedurende uw huurperiode terug te vorderen.

 • Voor het starten van een procedure geldt als voorwaarde dat u dit doet binnen de vastgestelde termijnen. Bij een tijdelijke huurovereenkomst dient u de procedure te starten binnen zes maanden na het beëindigen van uw huurovereenkomst. In het geval van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd moet u de aanvraag doen binnen zes maanden na het ingaan van uw huurovereenkomst.

  Daarnaast is het essentieel dat uw woning binnen de geliberaliseerde huurprijs grens valt. Dit betekent dat we geen verzoek tot huurverlaging kunnen indienen voor bijvoorbeeld een penthouse, villa, en vergelijkbare woningen. De woning moet dus onder het lagere- of middelhuursegment vallen.

 • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

  Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar van 10:00-15:00.

 • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

 • Bij Huurteam is het ons streven om onze cliënten uitstekende service te bieden en hen grondig te informeren over de diensten die wij leveren. Onze cliënten hebben doorgaans geen juridische achtergrond en ondervinden moeite bij het op papier zetten van hun situatie, inclusief alle relevante juridische aspecten.

  Wij begrijpen dat het voor hen essentieel is om duidelijkheid te krijgen over hun rechten en om bijgestaan te worden door professionals die bekend zijn met het complexe juridische landschap binnen de huursector. Daarom nemen wij de tijd om hun situatie grondig te begrijpen en hen op een toegankelijke manier te voorzien van juridisch advies en begeleiding.

 • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

 • Het Huurteam opereert in alle gemeenten verspreid over heel Nederland.

  Hierdoor heeft u de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor elke gemeente in het land. Of u nu in een grote stad of in een kleinere gemeente woont, ons team staat klaar om uw belangen te behartigen en u te ondersteunen bij huurgeschillen, ongeacht de locatie.

  Onze landelijke dekking stelt ons in staat om huurders in diverse gemeenschappen te helpen en ervoor te zorgen dat eerlijke huurpraktijken worden nageleefd, waar u ook woont.

 • Een afwijzing weerhoudt ons er niet van om door te zetten. We blijven altijd openstaan voor alternatieve mogelijkheden en passen onze strategie aan om alsnog het beoogde doel te bereiken.

  Als het noodzakelijk is, gaan we namens u in beroep. In de praktijk zien we vaak dat bezwaar- en beroepsprocedures tot een positieve beslissing leiden.

 • Voor alle procedures dient u achttien jaar en ouder te zijn.

 • Huurteam is een private organisatie dat zich richt op een eerlijke huurmarkt in de Gemeente Amsterdam.

  Met een jaarlijkse caseload van ongeveer driehonderd dossiers en een hoge slagingspercentage, hebben we bewezen ervaring en succes op dit gebied. Het is belangrijk op te merken dat wij geen onderdeel zijn van de overheid, gemeenten en woningbouwverenigingen. Wij staan volledig aan uw kant.

  Wij verdedigen de rechten van huurders en ondersteunen hen bij het geschil en de eventueel daaropvolgende procedure bij de Huurcommissie of rechtbank.

 • Wij hanteren een no-cure, no-pay beleid. Voor een adviesgesprek of vragen rekenen wij geen kosten. Mocht er een procedure plaatsvinden en wij behalen een succesvol resultaat, dan komen de proceskosten ten goede aan ons, samen met 20% van het door de Huurcommissie of rechter toegekend bedrag aan kortingen en vergoedingen.

 • Onze jurist zal binnen één werkdag contact met u opnemen om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit gesprek zal doorgaans telefonisch plaatsvinden.

  Na ontvangst van de aanmelding zal deze worden doorgestuurd naar onze jurist. Hij zal een inschatting maken van uw slagingskansen, en indien deze redelijk zijn, zullen wij uw dossier aannemen.

 • Dat is positief nieuws. We zullen nu onmiddellijk overgaan tot het innen van de toegekende bedragen en u voorzien van nazorg om het geschil met uw verhuurder definitief op te lossen.