Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Borg huurwoning terugkrijgen: stappenplan en tips

Borg huurwoning terugkrijgen: stappenplan en tips

Borg huurwoning terugkrijgen: stappenplan en tips https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-7551637-scaled.jpg 2560 1706 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-7551637-scaled.jpg

Wanneer iemand een huurwoning betrekt, is het vaak gebruikelijk dat de verhuurder een waarborgsom vraagt. Deze borg is bedoeld om eventuele schade of huurachterstanden te dekken. Wanneer de huurder de woning weer verlaat, heeft hij of zij recht op teruggave van de borg, mits er geen schade is veroorzaakt en er geen huurachterstand is.

Het kan voorkomen dat de verhuurder weigert de borg terug te betalen, ook al heeft de huurder zich aan alle afspraken gehouden. In dat geval heeft de huurder verschillende opties om de borg alsnog terug te krijgen. Het is echter belangrijk om te weten wat de rechten en plichten zijn van zowel de huurder als de verhuurder in deze situatie.

In dit artikel wordt uitgelegd wat een borg is, welke regels er gelden rondom de borg en hoe de huurder de borg kan terugvragen als de verhuurder weigert te betalen. Ook worden er tips gegeven over hoe de huurder kan voorkomen dat er onenigheid ontstaat over de borg.

Het Begrip Borg in de Context van Huurwoningen

Definitie van Borg

Borg, in de context van huurwoningen, is een bedrag dat de huurder betaalt aan de verhuurder als garantie voor eventuele schade aan de woning of als zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen uit het huurcontract. Het bedrag van de borg kan variëren, maar is meestal gelijk aan één of twee maanden huur.

Wettelijke Kader Rondom Waarborgsom

Het wettelijke kader rondom de waarborgsom is vastgelegd in artikel 7: 214 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat de verhuurder een waarborgsom mag vragen, maar dat deze niet hoger mag zijn dan het bedrag van drie maanden kale huur. Vanaf 1 juli 2023 is dit maximumbedrag verlaagd naar twee maanden kale huur. Dit betekent dat verhuurders vanaf die datum niet meer dan twee maanden kale huur als waarborgsom mogen vragen.

Verhuurders zijn verplicht om de waarborgsom op een aparte rekening te storten en de huurder hiervan op de hoogte te stellen. Indien de huurder aan alle verplichtingen uit het huurcontract heeft voldaan, moet de verhuurder de waarborgsom binnen een redelijke termijn terugbetalen. Dit is meestal binnen een maand na het einde van de huurovereenkomst.

Het is belangrijk om te weten dat de waarborgsom alleen bedoeld is voor eventuele schade aan de woning of het niet nakomen van verplichtingen uit het huurcontract. De waarborgsom mag niet gebruikt worden als betaling voor bijvoorbeeld de huur of servicekosten.

Procedure voor het Terugkrijgen van de Borg

Bij het einde van een huurcontract heeft de huurder recht op teruggave van de borg. Als de verhuurder de borg niet terugbetaalt, kan de huurder een procedure starten om de borg terug te krijgen. Hieronder worden de stappen beschreven die de huurder moet nemen om de borg terug te vorderen.

Stappenplan Terugvordering Borg

Het is belangrijk om eerst te controleren of er een betalingstermijn is afgesproken voor de teruggave van de borg. Als dit niet het geval is, dan kan de huurder de verhuurder een aanmaning sturen om de borg terug te betalen binnen een redelijke termijn. Als de verhuurder nog steeds niet betaalt, dan kan de huurder een procedure starten om de borg terug te krijgen.

Communicatie met de Verhuurder

Het is belangrijk om eerst te proberen de verhuurder te contacteren via e-mail of telefoon om te vragen waarom de borg niet wordt terugbetaald. Als de verhuurder niet reageert, dan kan de huurder een aangetekende brief sturen om de verhuurder in gebreke te stellen. In deze brief moet de huurder aangeven dat de verhuurder binnen een bepaalde termijn de borg moet terugbetalen. Als de verhuurder nog steeds niet betaalt, dan kan de huurder een procedure starten om de borg terug te krijgen.

Voorbeeldbrief en Aangetekende Verzending

Er zijn verschillende voorbeeldbrieven beschikbaar die de huurder kan gebruiken om de verhuurder te verzoeken om de borg terug te betalen. Het is belangrijk om de brief aangetekend te versturen, zodat de huurder bewijs heeft dat de brief is ontvangen door de verhuurder. In de brief moet de huurder aangeven dat de verhuurder binnen 14 dagen na ontvangst van de brief de borg moet terugbetalen. Als de verhuurder nog steeds niet betaalt, dan kan de huurder een procedure starten om de borg terug te krijgen.

Het is belangrijk om te onthouden dat het terugvorderen van de borg een juridisch proces kan zijn. Het is daarom aan te raden om een juridisch adviseur te raadplegen als de verhuurder de borg niet terugbetaalt.

Geschillen en Juridische Stappen

Als een huurder en verhuurder het niet eens kunnen worden over het terugbetalen van de borg, kan er sprake zijn van een geschil. In dit geval kan de huurder juridische stappen ondernemen.

Ingeval van Geschil met de Verhuurder

Als er een geschil is tussen de huurder en de verhuurder over de terugbetaling van de borg, kan de huurder een jurist of advocaat inschakelen om te helpen bij het oplossen van het geschil. Het Juridisch Loket kan ook advies geven over de te nemen stappen.

Als het geschil niet kan worden opgelost, kan de huurder een vordering uit handen geven aan een incassobureau of deurwaarder. Dit kan echter hoge kosten met zich meebrengen voor de huurder.

Als laatste optie kan de huurder naar de rechter stappen om het geschil op te lossen. De rechter zal dan een uitspraak doen over de zaak en bepalen of de verhuurder de borg moet terugbetalen.

Inschakelen van Juridische Hulp

Als de huurder juridische hulp nodig heeft bij het oplossen van het geschil, kan hij of zij een advocaat of rechtsbijstandverzekering inschakelen. Een advocaat kan de huurder bijstaan in de gerechtelijke procedure en helpen bij het opstellen van een dagvaarding. Een rechtsbijstandverzekering kan de huurder helpen bij het vinden van een geschikte advocaat en de kosten van de procedure dekken.

Het is belangrijk om te weten dat het inschakelen van juridische hulp kosten met zich meebrengt voor de huurder. Het is daarom verstandig om eerst te overleggen met het Juridisch Loket voordat er stappen worden ondernomen.

Onderhoud, Schade en Slijtage

Als huurder van een woning heeft u de verantwoordelijkheid om de woning goed te onderhouden. Het is belangrijk om te weten wat onder normale slijtage valt en wat als huurschade wordt beschouwd.

Onderscheid Tussen Normale Slijtage en Huurschade

Normale slijtage is het gevolg van het normale gebruik van de woning. Dit omvat bijvoorbeeld vlekken op de vloerbedekking of verkleuring van de muren door zonlicht. Huurschade daarentegen is schade die is veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijk gedrag van de huurder. Dit omvat bijvoorbeeld gaten in de muur of beschadigde vloeren.

Als er sprake is van huurschade, kan de verhuurder de kosten voor reparatie inhouden op de waarborgsom. Het is belangrijk om te weten dat de verhuurder alleen reparatiekosten mag inhouden als de huurder verantwoordelijk is voor de schade. Als de schade het gevolg is van gebreken aan de woning, is de verhuurder verantwoordelijk voor de reparatiekosten.

Rapportage en Bewijsvoering van de Staat van Woning

Om geschillen over de staat van de woning te voorkomen, is het belangrijk om bij het begin van de huurperiode een opnamestaat te maken. Dit is een rapport waarin de staat van de woning wordt beschreven en gedocumenteerd met foto’s. De huurder en verhuurder moeten beide een exemplaar van de opnamestaat ondertekenen.

Als er sprake is van huurschade, moet de huurder bewijs leveren dat de schade niet het gevolg is van normale slijtage. Dit kan worden gedaan door middel van foto’s, kwitanties en andere documentatie. Als de verhuurder de huurschade betwist, kan de huurder de Huurcommissie inschakelen om het geschil op te lossen.

Het is belangrijk om de woning schoon en netjes achter te laten bij het einde van de huurperiode. Als de woning niet schoon genoeg is, kan de verhuurder kosten inhouden op de waarborgsom voor schoonmaakwerkzaamheden. Het is raadzaam om bij het einde van de huurperiode een nieuwe opnamestaat te maken om te bewijzen dat de woning in goede staat is achtergelaten.

In het kort, als huurder heeft u de verantwoordelijkheid om de woning goed te onderhouden en eventuele huurschade te herstellen. Het is belangrijk om het verschil tussen normale slijtage en huurschade te begrijpen en om bij het begin en het einde van de huurperiode een opnamestaat te maken. Als er sprake is van een geschil over de staat van de woning, kan de Huurcommissie worden ingeschakeld om het geschil op te lossen.