Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Gebreken aan uw huurwoning: hoe u ze kunt herkennen, aanpakken en oplossen.

Gebreken aan uw huurwoning: hoe u ze kunt herkennen, aanpakken en oplossen.

Gebreken aan uw huurwoning: hoe u ze kunt herkennen, aanpakken en oplossen. https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/05/Schimmel.jpg 960 640 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/05/Schimmel.jpg

Als huurder van een woning kunt u te maken krijgen met verschillende gebreken, zoals lekkage, schimmel of kapotte kozijnen. Het is belangrijk om te weten wie er verantwoordelijk is voor deze gebreken en welke stappen u verder kunt nemen. Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft om deze kwesties op te lossen.

In dit artikel wordt uitgelegd wie verantwoordelijk is voor de gebreken in uw huurwoning en welke stappen u kunt nemen om deze problemen op te lossen. Of het nu gaat om een lekkage, schimmel of kapotte kozijnen, u kunt hier terecht voor alle informatie die u nodig heeft om uw huurwoning in goede staat te houden.

 

Wanneer is er sprake van een gebrek?

Een gebrek in een huurwoning kan verschillende vormen aannemen en kan niet aan de huurder worden toegerekend. Het kan gaan om technische of bouwkundige problemen zoals een lekkage of vochtige ruimte, maar ook om ernstige overlast van een andere huurder of problemen met het inschrijvingsadres. Kortom, als een huurder niet volledig van zijn huurwoning kan genieten als gevolg van een probleem dat niet aan hem kan worden toegerekend, is er sprake van een gebrek.

 

Verantwoordelijkheden van de huurder en verhuurder

Bij het huren van een woning zijn zowel de huurder als de verhuurder verantwoordelijk voor verschillende onderhoudstaken. De verhuurder is verantwoordelijk voor het groot onderhoud van de woning, zoals het herstellen van lekkages aan het dak, houtrot in kozijnen of het vervangen van de cv-ketel. De huurder is daarentegen verantwoordelijk voor het klein dagelijks onderhoud, zoals het schilderwerk binnen de woning of het ontstoppen van de gootsteen. Als de huurder zelf een gebrek veroorzaakt, zoals een lekkage, dan moet hij of zij hiervoor zelf de kosten vergoeden.

Als er sprake is van ernstige overlast van de buren, kan de huurder dezelfde verhuurder vragen om maatregelen te nemen. Hierbij kan gedacht worden aan geluidsoverlast, overlast door stank en beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Als een huurder zich niet kan inschrijven bij de gemeente vanwege een niet bestaand adres van de huurwoning, dan is dit een gebrek en moet de verhuurder dit oplossen. Ook als er sprake is van ‘spookbewoning’, waarbij iemand ingeschreven staat op een adres maar daar niet woont, is de verhuurder hiervoor verantwoordelijk.

 

Meld het gebrek zo snel mogelijk bij de verhuurder

Als er onderhoudsgebreken zijn in de huurwoning, is het belangrijk om deze zo snel mogelijk bij de verhuurder te melden. Dit kan schriftelijk gebeuren met behulp van een voorbeeldbrief zoals de “Melden gebreken huurwoning” brief. Het is ook belangrijk om foto’s of ander bewijsmateriaal van het gebrek mee te sturen. Als de huurder het gebrek niet meldt, kan de verhuurder de huurder aansprakelijk stellen voor eventuele schade die ontstaat doordat het gebrek niet op tijd is verholpen. De verhuurder is verplicht om het gebrek te verhelpen. Het is echter belangrijk om altijd de huur te blijven betalen, zelfs als de verhuurder het gebrek niet repareert of oplost. Bij een huurachterstand kan de verhuurder in sommige gevallen het huurcontract stoppen.

 

Doet de verhuurder niets aan het gebrek?

Als de verhuurder na zes weken nog steeds niets aan het gebrek heeft gedaan, kan de huurder bij de Huurcommissie om een tijdelijke huurverlaging vragen. Dit kan alleen als de huurder in een sociale huurwoning woont. De huurder moet dan een procedure starten door een formulier digitaal via de website van de Huurcommissie op te sturen. Tijdens de procedure vindt er een onderzoek in de woning plaats. Er wordt alleen gekeken naar de gebreken die de huurder heeft genoemd in de gebrekenmelding aan de verhuurder.

Als de huurder een huurwoning in de vrije sector huurt, kan hij of zij naar de kantonrechter gaan als de verhuurder nog steeds niets aan het gebrek heeft gedaan, zelfs niet na de huurverlaging van de Huurcommissie.

 

Heeft u een conflict met de verhuurder over het gebrek?

Als huurder in de sociale sector kunt u bij de Huurcommissie terecht voor geschillen over gebreken. U kunt dit digitaal via de website van de Huurcommissie regelen. Huurders in de vrije sector moeten hiervoor naar de kantonrechter of, als de verhuurder en huurder het eens zijn, ook naar de Huurcommissie.

 

Wat te doen bij gevolgschade door een gebrek?

Als er sprake is van gevolgschade door een gebrek in de woning, is het belangrijk om te weten dat de huurder niet altijd de verhuurder hiervoor aansprakelijk kan stellen. Alleen als de verhuurder al geruime tijd op de hoogte was van het gebrek en dit niet binnen een redelijke termijn heeft opgelost, of als het gebrek de schuld is van de verhuurder, kan de huurder de gevolgschade verhalen op de verhuurder. In de meeste gevallen is de huurder echter zelf verantwoordelijk voor de schade.

 

Kunt u afdwingen dat er onderhoud wordt gepleegd om gebreken te voorkomen?

In bepaalde gevallen is het mogelijk om als huurder onderhoud af te dwingen bij de verhuurder, bijvoorbeeld wanneer een verouderde badkamer niet meer naar behoren functioneert en dagelijks gebruik een gebrek oplevert. Het is echter niet verplicht voor de verhuurder om een oude keuken die nog goed functioneert te vervangen. Het is wel mogelijk om de verhuurder te vragen om energiebesparende maatregelen te nemen in de huurwoning.

 

Hoe kan ARAG u helpen?

Als u bij ARAG verzekerd bent, kunt u hulp krijgen bij het invullen van online formulieren op de website van de Huurcommissie. Als u het niet eens bent met de uitspraak van de Huurcommissie, beoordelen zij samen met u of uw zaak kans van slagen heeft. Als dit het geval is, helpen zij u bij het maken van bezwaar.