Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Huur bepaalde tijd: Wat is het en wanneer is het van toepassing?

Huur bepaalde tijd: Wat is het en wanneer is het van toepassing?

Huur bepaalde tijd: Wat is het en wanneer is het van toepassing? https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181360-scaled.jpg 2560 1709 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181360-scaled.jpg

Huur bepaalde tijd is een type huurovereenkomst waarbij de huurder en de verhuurder overeenkomen om een woning voor een bepaalde periode te huren. Het kan variëren van enkele maanden tot meerdere jaren en kan worden gebruikt voor verschillende soorten woningen, zoals appartementen, huizen en kamers.

Een huurcontract voor bepaalde tijd heeft zijn eigen set voorwaarden en regels. Een verhuurder mag bijvoorbeeld een tijdelijk contract slechts één keer aanbieden aan dezelfde huurder. Het contract eindigt automatisch en kan niet worden opgezegd door de huurder of verhuurder voordat de overeengekomen periode is verstreken, tenzij anders is overeengekomen.

Het is belangrijk voor huurders en verhuurders om zich bewust te zijn van de voorwaarden van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Bijvoorbeeld, als een verhuurder een huurcontract voor bepaalde tijd aanbiedt, moet hij of zij er rekening mee houden dat de huurder na afloop van het contract het recht heeft om de woning te blijven huren als er geen nieuw contract wordt aangeboden. Aan de andere kant kan een huurder niet zomaar uit de huurovereenkomst stappen voordat de overeengekomen periode is verstreken, tenzij anders is overeengekomen.

Kenmerken van Tijdelijke Huurcontracten

Een tijdelijk huurcontract, ook wel huurcontract voor bepaalde tijd genoemd, is een overeenkomst tussen een verhuurder en huurder waarbij de huurperiode vooraf is vastgesteld. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste kenmerken van tijdelijke huurcontracten.

Definitie en Duur

Een tijdelijk huurcontract is een huurovereenkomst met een afgesproken periode. De maximale duur van een tijdelijk huurcontract is afhankelijk van het type woning. Voor zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen is de maximale duur 2 jaar. Voor onzelfstandige woningen is de maximale duur 5 jaar. Het huurcontract eindigt automatisch op de afgesproken einddatum.

Verschillen met Onbepaalde Tijd

Een tijdelijk huurcontract verschilt van een huurcontract voor onbepaalde tijd doordat de huurperiode vooraf is vastgesteld. Een huurcontract voor onbepaalde tijd heeft geen einddatum en kan door zowel de huurder als de verhuurder worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn. Bij een tijdelijk huurcontract is de huurperiode vooraf vastgesteld en kan deze niet tussentijds worden opgezegd, tenzij dit expliciet is afgesproken in het huurcontract.

Specifieke Voorwaarden

Er zijn specifieke voorwaarden verbonden aan een tijdelijk huurcontract. Zo mag een verhuurder een tijdelijk contract maar één keer aanbieden aan dezelfde huurder. Na afloop van de huurperiode kan het tijdelijke huurcontract niet automatisch worden verlengd. Als de huurder na afloop van de huurperiode in de woning wil blijven, moet er een nieuw huurcontract worden afgesloten. De opzegtermijn voor een tijdelijk huurcontract is een maand, en voor elk jaar dat de huurder in de woning woont, komt er een maand bij (tot in totaal maximaal 6 maanden).

Rechten en Plichten

Als huurder of verhuurder van een woning met een huurovereenkomst voor bepaalde tijd zijn er verschillende rechten en plichten waar men rekening mee moet houden.

Huurbescherming

De huurbescherming die geldt voor huurders met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, geldt in beperkte mate ook voor huurders met een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. De verhuurder mag namelijk niet zomaar het huurcontract opzeggen. Het staat de verhuurder echter wel vrij om de huur, dus het huurcontract, niet te verlengen nadat de huurovereenkomst is geëindigd.

Opzeggen en Verlengen

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen tijdelijk als er door de huurder en verhuurder aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Een verhuurder mag een tijdelijk contract maar één keer aanbieden aan dezelfde huurder. Het contract eindigt automatisch. De verhuurder moet de huurder schriftelijk informeren over de dag waarop de huur verstrijkt, dit moet minstens een maand van tevoren gebeuren.

Onderhoud en Servicekosten

De verhuurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning. De huurder heeft echter ook een aantal verplichtingen, zoals het melden van gebreken en het tijdig betalen van de huur. Daarnaast kan de verhuurder servicekosten in rekening brengen voor bijvoorbeeld het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimtes of het onderhoud van de tuin. De verhuurder moet de huurder hierover informeren en de kosten specificeren.

Het is belangrijk om deze rechten en plichten goed te kennen voordat men een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aangaat. Zo kan men problemen voorkomen en weten waar men aan toe is tijdens de huurperiode.

Bijzondere Situaties

Bij huurcontracten voor bepaalde tijd zijn er diverse bijzondere situaties waar huurders en verhuurders rekening mee moeten houden. Hieronder worden enkele van deze situaties besproken.

Diplomatenclausule

Een diplomatenclausule is een bijzondere bepaling in een huurcontract die het voor de huurder mogelijk maakt om voortijdig het huurcontract te beëindigen, bijvoorbeeld als de huurder vanwege zijn werk naar het buitenland moet verhuizen. Deze clausule geldt alleen voor huurders die in dienst zijn van de overheid of bij een internationale organisatie werken.

Leegstandswet

De Leegstandwet maakt het mogelijk om een woning tijdelijk te verhuren als deze leegstaat. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de woning te koop staat en de eigenaar niet wil dat de woning langdurig leeg staat. De huurder heeft dan geen huurbescherming en er gelden andere regels voor de huurprijs. Het huurcontract wordt aangegaan voor maximaal twee jaar en kan daarna nog een keer met maximaal twee jaar worden verlengd.

Renovatie en Dringend Eigen Gebruik

Als de verhuurder de woning wil renoveren of zelf wil gaan bewonen, kan hij het huurcontract opzeggen. Dit kan alleen als de verhuurder een vergunning heeft gekregen van de gemeente. De huurder heeft in dit geval recht op een vergoeding en de verhuurder moet aantonen dat er geen andere passende woning beschikbaar is voor de huurder.

Het komt ook voor dat de verhuurder de woning wil verkopen. In dat geval kan hij het huurcontract niet zomaar opzeggen. Hij moet dan aantonen dat hij de woning dringend zelf nodig heeft, bijvoorbeeld omdat hij dakloos is geworden. Ook in dit geval heeft de huurder recht op een vergoeding.

Het is belangrijk om te weten dat de Wet Doorstroming Huurmarkt enkele wijzigingen heeft aangebracht in de regels voor tijdelijke verhuur. Zo is het nu mogelijk om tijdelijke huurcontracten af te sluiten voor maximaal twee jaar, zonder dat er een vergunning nodig is. Ook is het mogelijk om een huurcontract voor bepaalde tijd te verlengen als de verhuurder aantoont dat hij de woning nog niet kan verkopen of renoveren.

Doelgroepen en Woningtypes

Wanneer een verhuurder een huurovereenkomst voor bepaalde tijd wil sluiten, moet hij rekening houden met de doelgroep waarvoor de woning bestemd is. Er zijn verschillende soorten doelgroepen en woningtypes die van belang zijn bij het verhuren van een woning voor bepaalde tijd.

Zelfstandige vs. Onzelfstandige Woonruimte

Een zelfstandige woning is een woning met een eigen toegang, keuken en sanitair. Een onzelfstandige woning is een woning waarbij de keuken en/of het sanitair gedeeld wordt met andere bewoners. Bij het verhuren van een zelfstandige woning voor bepaalde tijd, gelden andere regels dan bij het verhuren van een onzelfstandige woning.

Speciale Doelgroepen

Er zijn verschillende speciale doelgroepen waarvoor een woning voor bepaalde tijd verhuurd kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan studenten, expats, ouderen, jongeren en gehandicapten. Voor deze doelgroepen gelden specifieke regels en voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Zo moet bijvoorbeeld een woning voor studenten voldoen aan de eisen van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

Bij het verhuren van een woning voor een speciale doelgroep is het belangrijk om te kijken naar de specifieke wensen en behoeften van deze doelgroep. Zo kan het zijn dat studenten bijvoorbeeld op zoek zijn naar een gemeubileerde woning dichtbij de universiteit, terwijl ouderen juist op zoek zijn naar een gelijkvloerse woning met een lift.

Het is van belang om bij het verhuren van een woning voor bepaalde tijd rekening te houden met de doelgroep en de specifieke eisen en wensen die zij hebben. Zo kan er een goede match gemaakt worden tussen de woning en de huurder.