Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Huurcontract voor bepaalde tijd: wat u moet weten

Huurcontract voor bepaalde tijd: wat u moet weten

Huurcontract voor bepaalde tijd: wat u moet weten https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181360-scaled.jpg 2560 1709 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181360-scaled.jpg

Een huurcontract voor bepaalde tijd is een overeenkomst tussen de huurder en verhuurder waarbij de huurperiode vooraf wordt vastgesteld. Dit type huurcontract is bedoeld voor situaties waarin de huurder slechts tijdelijk in de woning zal verblijven, bijvoorbeeld voor een studie of werk. Het kan ook worden gebruikt bij renovatiewerkzaamheden of als de verhuurder de woning te koop wil zetten. In sommige gevallen kan een huurcontract voor bepaalde tijd worden verlengd.

Bij een huurcontract voor bepaalde tijd gelden specifieke regels. Zo mag een verhuurder een tijdelijk contract maar één keer aanbieden aan dezelfde huurder. Het contract eindigt automatisch op de afgesproken datum, zonder dat opzegging nodig is. Als de huurder na afloop van het contract blijft wonen, wordt het huurcontract automatisch een huurcontract voor onbepaalde tijd. Het is dan niet meer mogelijk om de huurder uit te zetten zonder tussenkomst van de rechter.

Het is belangrijk om de voorwaarden van een huurcontract voor bepaalde tijd goed te begrijpen voordat het contract wordt ondertekend. Zowel de huurder als verhuurder moet zich aan de afspraken houden. Bijvoorbeeld als een huurder eerder wil vertrekken, kan dit niet zomaar zonder toestemming van de verhuurder. Als de verhuurder de woning wil verkopen voordat het huurcontract afloopt, kan dit alleen als de huurder hiermee instemt.

Kenmerken van een Huurcontract voor Bepaalde Tijd

Een huurcontract voor bepaalde tijd is een tijdelijke huurovereenkomst tussen de huurder en verhuurder. In dit contract wordt de maximale duur van de huurovereenkomst vastgelegd. In deze sectie worden de belangrijkste kenmerken van een huurcontract voor bepaalde tijd behandeld.

Definitie en Toepasselijkheid

Een huurcontract voor bepaalde tijd is een overeenkomst tussen de huurder en verhuurder waarin de maximale duur van de huurovereenkomst wordt vastgelegd. Dit type contract is van toepassing wanneer de huurder tijdelijk woonruimte nodig heeft en de verhuurder bereid is deze tijdelijk te verhuren.

Wetgeving en Regelgeving

Een huurcontract voor bepaalde tijd is gebonden aan wet- en regelgeving, zoals de Leegstandwet en de Wet Doorstroming Huurmarkt. Daarnaast zijn algemene bepalingen van toepassing op dit type huurovereenkomst.

Huurprijs en Huurprijsbescherming

De huurprijs van een huurcontract voor bepaalde tijd wordt in het contract vastgelegd. Huurprijsbescherming is echter niet van toepassing op dit type huurovereenkomst. Dit betekent dat de huurprijs gedurende de looptijd van het contract kan worden verhoogd.

Beëindiging en Verlengingsmogelijkheden

Een huurcontract voor bepaalde tijd eindigt automatisch op de einddatum die in het contract is vastgelegd. Het is mogelijk om het contract te verlengen, maar dit moet expliciet in het contract worden opgenomen. De verhuurder moet de huurder tijdig informeren over de verlengingsmogelijkheden.

Specifieke Voorwaarden en Clausules

Een huurcontract voor bepaalde tijd kan specifieke voorwaarden en clausules bevatten, zoals de diplomatenclausule en vergunningen. Daarnaast moet het contract AVG-proof zijn en moet er een waarborgsom worden betaald.

Rechten en Plichten van Huurder en Verhuurder

De huurder en verhuurder hebben rechten en plichten die in het huurcontract voor bepaalde tijd zijn vastgelegd. De huurder heeft bijvoorbeeld recht op rustig woongenot en de verhuurder heeft de plicht om het gehuurde in goede staat te houden. Daarnaast moet de verhuurder voldoen aan de opzegtermijn bij het opzeggen van het contract en moet de huurder de woning in goede staat achterlaten bij vertrek.

In het geval van dringend eigen gebruik kan de verhuurder het huurcontract voor bepaalde tijd opzeggen. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden en procedures die in het contract moeten zijn vastgelegd.

Praktische Overwegingen bij het Aangaan van een Huurcontract voor Bepaalde Tijd

Het aangaan van een huurcontract voor bepaalde tijd kan voordelig zijn voor zowel huurders als verhuurders. Het biedt huurders de flexibiliteit om tijdelijk te wonen zonder langdurige verplichtingen, terwijl verhuurders hun eigendommen kunnen verhuren zonder zich zorgen te maken over leegstand. Er zijn echter een aantal praktische overwegingen waarmee huurders en verhuurders rekening moeten houden bij het aangaan van een huurcontract voor bepaalde tijd.

Checklist voor Huurders en Verhuurders

Huurders en verhuurders moeten zorgvuldig nadenken over de voorwaarden van het huurcontract voor bepaalde tijd. Een checklist kan helpen om ervoor te zorgen dat alle belangrijke aspecten worden behandeld. Enkele belangrijke punten om te overwegen zijn:

 • Huurprijs en betalingsvoorwaarden
 • Duur van het huurcontract
 • Opzegtermijn en opzeggingsmogelijkheden
 • Huurwaarborg en eventuele garantstelling
 • Verantwoordelijkheden van de huurder en verhuurder met betrekking tot onderhoud en reparaties
 • Toegestane huurders en onderverhuur
 • Huisregels en huisdierenbeleid

Veelvoorkomende Valkuilen en Aandachtspunten

Er zijn een aantal veelvoorkomende valkuilen en aandachtspunten waar huurders en verhuurders zich bewust van moeten zijn bij het aangaan van een huurcontract voor bepaalde tijd. Enkele belangrijke punten om te overwegen zijn:

 • Een huurcontract voor bepaalde tijd eindigt niet automatisch na afloop van de overeengekomen huurtermijn. Het moet worden opgezegd door de huurder of verhuurder.
 • Als een huurder na afloop van de overeengekomen huurtermijn blijft wonen, kan het huurcontract automatisch worden omgezet in een huurcontract voor onbepaalde tijd.
 • Verhuurders moeten zich bewust zijn van de regels en voorschriften met betrekking tot tijdelijke verhuur, zoals de Leegstandwet en de Huisvestingswet.
 • Huurders moeten zich bewust zijn van hun rechten en plichten met betrekking tot renovatie, onderhoud en verbeteringen.

Specifiek Advies voor Expats en Internationale Verhuur

Expats en internationale verhuur hebben specifieke overwegingen bij het aangaan van een huurcontract voor bepaalde tijd. Enkele belangrijke punten om te overwegen zijn:

 • Expats moeten zich bewust zijn van de diplomatenclausule, die hen de mogelijkheid biedt om het huurcontract voortijdig op te zeggen in geval van onvoorziene omstandigheden, zoals overplaatsing naar het buitenland.
 • Internationale verhuur vereist vaak extra aandacht voor zaken als meubels, nutsvoorzieningen en internettoegang.
 • Verhuurders moeten zich bewust zijn van de regels en voorschriften met betrekking tot verhuur aan expats en internationale huurders, zoals de Wet op de Identificatieplicht en de Wet Arbeid Vreemdelingen.

Voorbeeldcontracten en Modelovereenkomsten

Er zijn tal van voorbeeldcontracten en modelovereenkomsten beschikbaar voor huurders en verhuurders die een huurcontract voor bepaalde tijd willen aangaan. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het gekozen contract voldoet aan de wettelijke vereisten en de specifieke behoeften van de huurder en verhuurder.

Renovatie, Onderhoud en Verbeteringen

Huurders en verhuurders moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden met betrekking tot renovatie, onderhoud en verbeteringen. Enkele belangrijke punten om te overwegen zijn:

 • Verhuurders zijn

Veelgestelde vragen

Hoe lang mag een tijdelijk huurcontract maximaal duren?

Een tijdelijk huurcontract mag maximaal twee jaar duren. Dit is sinds 1 juli 2016 vastgelegd in de wet. Als het gaat om een zelfstandige woning, dan mag het huurcontract maximaal drie jaar duren. Het is niet mogelijk om een huurcontract voor bepaalde tijd af te sluiten voor een periode korter dan zes maanden.

Is het mogelijk een huurovereenkomst voor bepaalde tijd te verlengen, en zo ja, hoe vaak?

Ja, het is mogelijk om een huurovereenkomst voor bepaalde tijd te verlengen. Dit kan echter alleen als dit in het oorspronkelijke huurcontract is opgenomen. Als er niets over verlenging is afgesproken, dan eindigt het huurcontract automatisch op de afgesproken einddatum. Het is mogelijk om het huurcontract voor bepaalde tijd maximaal drie keer te verlengen, met een totale maximale duur van twee jaar voor onzelfstandige woningen en drie jaar voor zelfstandige woningen.

Kun je een tijdelijk huurcontract voortijdig beëindigen, en onder welke voorwaarden?

Ja, het is mogelijk om een tijdelijk huurcontract voortijdig te beëindigen. Dit kan alleen als dit in het huurcontract is opgenomen. Als er niets over voortijdige beëindiging is afgesproken, dan kan het huurcontract niet voortijdig worden beëindigd. Als het huurcontract wel voortijdige beëindiging mogelijk maakt, dan gelden er specifieke voorwaarden. Zo moet de huurder een opzegtermijn van minimaal één maand in acht nemen en moet de verhuurder schriftelijk akkoord gaan met de voortijdige beëindiging.

Wat zijn de consequenties van het overschrijden van de maximale termijn voor tijdelijke huurcontracten?

Als de maximale termijn voor tijdelijke huurcontracten wordt overschreden, dan wordt het huurcontract automatisch omgezet in een huurcontract voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat de huurder recht heeft op huurbescherming en dat de verhuurder niet zomaar de huur kan opzeggen. Het is daarom belangrijk om de einddatum van het huurcontract goed in de gaten te houden.

Welke wijzigingen zijn er in 2024 doorgevoerd in de wetgeving omtrent tijdelijke huurcontracten?

Op dit moment zijn er geen wijzigingen doorgevoerd in de wetgeving omtrent tijdelijke huurcontracten in 2024.

Zijn er uitzonderingen waarbij een huurcontract voor bepaalde tijd langer dan de standaard termijn mag zijn?

Ja, er zijn uitzonderingen waarbij een huurcontract voor bepaalde tijd langer dan de standaard termijn mag zijn. Zo mag er bijvoorbeeld een tijdelijk huurcontract voor maximaal vijf jaar worden afgesloten als het gaat om een zelfstandige woning in de vrije sector. Ook mag er een tijdelijk huurcontract voor maximaal tien jaar worden afgesloten als het gaat om een huurwoning in de sociale sector die gerenoveerd of gesloopt gaat worden.