Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Huurpunten 2023: Wat u moet weten over de nieuwe regels

Huurpunten 2023: Wat u moet weten over de nieuwe regels

Huurpunten 2023: Wat u moet weten over de nieuwe regels https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-6481877-scaled.jpg 2560 1709 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-6481877-scaled.jpg

In 2023 zullen er veranderingen plaatsvinden met betrekking tot huurpunten in Nederland. Huurpunten zijn een belangrijke factor bij het bepalen van de huurprijs van een woning. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwe regels en hoe deze van invloed zijn op huurders en verhuurders.

Een van de belangrijkste veranderingen die in 2023 zullen plaatsvinden, is de verhoging van de liberalisatiegrens. Dit is de grens waarboven een woning niet meer onder de sociale huurwetgeving valt en verhuurders de huurprijs vrij kunnen bepalen. In 2023 zal de liberalisatiegrens worden verhoogd naar €808,06 per maand. Dit betekent dat woningen met een huurprijs boven dit bedrag niet meer onder de sociale huurwetgeving vallen en verhuurders vrij zijn om de huurprijs te bepalen.

Daarnaast zal er in 2023 een maximale huurverhoging van 3,1% gelden voor sociale huurders, tenzij zij in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging of voor een huurverhoging op basis van een relatief lage huurprijs. Voor huurders in de vrije sector mag de huurverhoging in 2023 niet hoger zijn dan 4,1%. Het is belangrijk voor huurders om op de hoogte te zijn van deze veranderingen om te voorkomen dat zij onverwacht meer huur moeten gaan betalen.

Huurpuntensysteem en Woningwaardering

Het huurpuntensysteem is een puntentelling die wordt gebruikt om de maximale huurprijs van een woning te bepalen. Het systeem is gebaseerd op het Woningwaarderingsstelsel (WWS) en kijkt naar verschillende factoren, zoals de grootte van de kamers, de WOZ-waarde, voorzieningen en duurzaamheid. Het WWS is een puntensysteem dat de kwaliteit van een huurwoning beoordeelt.

WWS en Puntentelling

Het WWS bestaat uit verschillende onderdelen, zoals de oppervlakte van de woning, de WOZ-waarde, de aanwezigheid van een lift en de energieprestatie van de woning. Elk onderdeel heeft een bepaald aantal punten en het totale aantal punten bepaalt de maximale huurprijs van de woning. De puntentelling wordt gedaan door de huurcommissie.

De energieprestatie van de woning is een belangrijk onderdeel van het WWS. Sinds 1 januari 2021 is er een nieuw energielabel en deze heeft invloed op de huurpunten van de woning. Woningen met een beter energielabel krijgen meer huurpunten en daardoor een hogere maximale huurprijs.

Maximale Huurprijs en Huurverhoging

De maximale huurprijs van een woning wordt bepaald aan de hand van het aantal punten dat de woning heeft. De huurcommissie berekent de maximale huurprijs en deze mag niet hoger zijn dan het wettelijk vastgestelde maximum. De maximale huurprijs wordt ook gebruikt om te bepalen hoeveel de huur mag worden verhoogd.

De huurverhoging is gebonden aan regels en mag niet zomaar worden verhoogd. De verhuurder moet zich houden aan de wettelijke regels voor huurverhoging en deze mogen niet hoger zijn dan de maximale huurprijs.

Huurmarkt 2023

In 2023 zijn er veranderingen in de huurmarkt van Nederland. Zowel de huurprijzen als de huurpunten zijn aangepast. Deze veranderingen hebben invloed op zowel de vrije sector huurwoningen als de sociale huurwoningen.

Vrije Sector Huurwoningen

De huurprijs van de vrije sectorwoningen is in 2023 gestegen. Volgens de Pararius huurmonitor Q1 2023 is de gemiddelde vierkantemeterprijs van huurwoningen in de vrije sector in de vijf grootste steden gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dit komt door een schaarser huuraanbod. Verhuurders kunnen hierdoor hogere huurprijzen vragen.

Sociale Huurwoningen

Voor sociale huurwoningen geldt er in 2023 een maximale huurverhoging van 3,1% voor huurders. Dit geldt niet voor huurders die in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging of voor een huurverhoging op basis van een relatief lage huurprijs. De huurverhoging in de sociale huursector is gereguleerd en wordt bepaald door de overheid.

De liberalisatiegrens bepaalt hoeveel huurpunten nodig zijn voor een sociale huurwoning. Deze grens is voor 2023 vastgesteld op €808,06. Dit staat gelijk aan 148 punten, en per 1 juli 2023 gelijk aan 136 punten. Huurders die meer punten hebben dan de liberalisatiegrens, wonen in een vrije sectorwoning en hebben geen recht op huurtoeslag.

Verhuurders van sociale huurwoningen mogen de huurprijs verhogen als de huurder meer verdient dan de inkomensgrens. De inkomensgrens is in 2023 vastgesteld op €44.655 voor eenpersoonshuishoudens en €50.295 voor meerpersoonshuishoudens.

In 2023 zijn er minder huurtransacties in de kale huursector dan in 2022. Het aantal huurtransacties in het kale huursegment, 80% van alle transacties, is in het eerste kwartaal van 2023 gedaald met -3,4% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. Dit blijkt uit de kwartaalcijfers transactiedata vrije sector huurwoningen van NVM en VGM NL.

Huurcontract en Regulaties

Het huurcontract is een overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder. Hierin staan de afspraken over de huurprijs, de huurverhoging en andere regels. Jaarlijks mag de verhuurder de huurprijs verhogen met een bepaald percentage. Dit percentage wordt vastgesteld door de overheid en is afhankelijk van het inkomen van de huurder.

Huurprijscheck en Indexatie

Om te controleren of de huurprijs redelijk is, kan de huurder een huurprijscheck doen bij de Huurcommissie. Hierbij wordt gekeken naar het aantal punten dat de woning scoort op basis van onder andere de oppervlakte, het energielabel en de voorzieningen. Het aantal punten bepaalt de maximale huurprijs.

Per juli 2023 zijn de huurpunten geïndexeerd en zal de grens van €808,06 weer gelijk komen te staan aan 136 punten. Per januari 2024 is de liberalisatiegrens verhoogd naar €879,66. Dat staat daarmee gelijk aan 148 of meer punten om in de vrije sector te vallen.

Huurverlaging en Bezwaar

Als de huurder van mening is dat de huurprijs te hoog is, kan hij bezwaar maken bij de Huurcommissie. Dit kan alleen als de huurprijs hoger is dan de maximale huurprijs volgens de huurprijscheck. Als de Huurcommissie het bezwaar gegrond verklaart, kan de huurprijs worden verlaagd.

Daarnaast kan de huurder ook in aanmerking komen voor huurverlaging als zijn inkomen is gedaald of als de woning gebreken heeft. Hiervoor moet de huurder een verzoek indienen bij de verhuurder. Als de verhuurder niet akkoord gaat, kan de huurder naar de Huurcommissie stappen.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels omtrent huurcontracten en huurprijzen. De overheid, gemeente en belastingdienst hebben allemaal regels opgesteld om de huurder te beschermen. Door deze regels te volgen, kan de huurder voorkomen dat hij te veel betaalt voor zijn woning.

Specifieke Woonvormen

Woonwagens en Standplaatsen

Voor woonwagens en standplaatsen gelden aparte regels met betrekking tot de huurprijs en puntentelling. Woonwagens en standplaatsen worden niet ingedeeld in het woningwaarderingsstelsel, maar in het woonwagenstelsel. Het woonwagenstelsel kent een andere puntentelling dan het woningwaarderingsstelsel.

De maximale huurprijs voor een standplaats wordt bepaald aan de hand van de huurprijs van een vergelijkbare woning in de omgeving. Voor woonwagens geldt een maximaal huurbedrag per vierkante meter. Daarnaast worden er punten toegekend voor de oppervlakte van de woonwagen, het aantal slaapkamers en de aanwezigheid van een keuken, toilet en sanitair.

Voor woonwagens geldt dat de huurprijs niet hoger mag zijn dan het maximaal toegestane huurbedrag per vierkante meter. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor 2023 is dit bedrag vastgesteld op € 119,70 per vierkante meter.

Voor standplaatsen geldt dat de huurprijs niet hoger mag zijn dan de huurprijs van een vergelijkbare woning in de omgeving. De huurprijs van een standplaats wordt berekend aan de hand van de huurprijs van een vergelijkbare woning in de omgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de oppervlakte van de standplaats en de aanwezigheid van voorzieningen als een keuken, toilet en sanitair.

Voor meer informatie over de puntentelling en huurprijs van woonwagens en standplaatsen kunt u terecht bij de Huurcommissie.