Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Vrije sector huurverhoging 2023: Wat u moet weten

Vrije sector huurverhoging 2023: Wat u moet weten

Vrije sector huurverhoging 2023: Wat u moet weten https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181360-scaled.jpg 2560 1709 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181360-scaled.jpg

De huurverhoging in de vrije sector zal in 2023 veranderen. Vanaf 1 januari 2023 is de maximale jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector maximaal 4,1%. Dit is een wijziging ten opzichte van de huidige regeling waarbij de huurverhoging maximaal 3,3% is. Deze wijziging is het gevolg van de Wet maximering huurprijsverhogingen vrije sectorwoningen die op 1 januari 2022 in werking is getreden.

De nieuwe regeling is bedoeld om huurders in de vrije sector beter te beschermen tegen te hoge huurprijsstijgingen. De huurverhoging in de vrije sector is nu gekoppeld aan de loonontwikkeling als die lager is dan de inflatie. Deze nieuwe systematiek gaat in op 1 januari 2023. De maximale huurverhoging zal dan bestaan uit de loonontwikkeling plus 1%.

De regeling geldt voor huurders in de vrije sector, dat wil zeggen huurders van woningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens. De liberalisatiegrens is in 2023 vastgesteld op € 775,06 per maand. Huurders van sociale huurwoningen vallen niet onder deze regeling.

Wetgeving en Regelgeving

Wet Maximering Huurprijsverhoging

In 2021 is er een wet van kracht geworden die tot 1 mei 2024 van toepassing is op de jaarlijkse huurverhoging van vrijesectorwoningen. Deze wet houdt in dat de overheid iets te zeggen heeft over de huurverhoging van vrijesectorwoningen. Voor huurverhogingen die vóór 1 mei 2024 ingaan, is de maximale huurverhoging 5,5%. Na deze datum is de maximale huurverhoging 4,1%. Dit percentage is vastgesteld op basis van de loonontwikkeling van het voorgaande jaar.

Veranderingen in de Eerste Kamer

Op 20 december 2022 heeft de Eerste Kamer een wetswijziging aangenomen die de maximaal toegestane huurverhoging wijzigt. Vanaf 1 januari 2023 is de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector maximaal 4,1%. Dit percentage is gebaseerd op de loonontwikkeling van het voorgaande jaar plus 1 procentpunt.

Deze wetswijziging is van toepassing op vrijesectorwoningen en heeft als doel om de huurverhoging te beperken. Het is belangrijk om te weten dat deze wet alleen geldt voor huurverhogingen die ingaan na 1 januari 2023. Voor huurverhogingen die vóór deze datum ingaan, geldt nog de maximale huurverhoging van 5,5%.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze wetgeving en regelgeving, zodat huurders weten wat hun rechten en plichten zijn met betrekking tot de huurverhoging van hun woning.

Berekening van Huurverhoging

Het is belangrijk voor huurders om te weten hoe de huurverhoging wordt berekend. De huurverhoging in de vrije sector is gekoppeld aan de inflatie en de loonontwikkeling. Er zijn twee belangrijke factoren die de huurverhoging bepalen: inflatie en loonontwikkeling.

Inflatie en Loonontwikkeling

De inflatie is de stijging van de prijzen van goederen en diensten over een bepaalde periode. De loonontwikkeling is de stijging van de lonen over dezelfde periode. De huurverhoging in de vrije sector is gekoppeld aan de inflatie als die lager is dan de loonontwikkeling. Als de loonontwikkeling hoger is dan de inflatie, dan is de huurverhoging gekoppeld aan de loonontwikkeling.

Maximale Huurverhoging en CPI

De maximale huurverhoging voor de vrije sector is wettelijk vastgesteld. In 2023 is de toegestane jaarlijkse huurverhoging 4,1%. Dit betekent dat de huur niet meer mag stijgen dan 4,1% per jaar. De toegestane huurverhoging is gekoppeld aan de CPI (Consumentenprijsindex). De CPI is een maatstaf voor de inflatie. Als de CPI hoger is dan de toegestane huurverhoging, dan mag de huurverhoging niet hoger zijn dan de toegestane huurverhoging. Als de CPI lager is dan de toegestane huurverhoging, dan mag de huurverhoging niet hoger zijn dan de CPI.

Om de huurverhoging te berekenen, wordt er gekeken naar de loonontwikkeling en de CPI. De CAO-loonontwikkeling van december 2022 tot december 2023 is 5,8%. De inflatie (CPI) van december 2022 tot december 2023 was 4,5%. Het laagste percentage van de loonontwikkeling of inflatie is leidend voor de maximale huurverhoging. Bij het laagste percentage mogen verhuurders 1% optellen. Dit betekent dat de toegestane huurverhoging in 2023 maximaal 5,5% is.

Het is belangrijk voor huurders om te weten hoe de huurverhoging wordt berekend en wat de maximale huurverhoging is. Door op de hoogte te zijn van deze informatie, kunnen huurders zich voorbereiden op de huurverhoging en eventueel bezwaar maken als de huurverhoging hoger is dan de toegestane huurverhoging.

Bescherming van Huurders

De huurverhoging in de vrije sector is een veelbesproken onderwerp in Nederland. Huurders in de vrije sector hebben minder bescherming tegen te hoge huurverhogingen dan huurders in de sociale huursector. Om huurders in de vrije sector te beschermen, zijn er verschillende maatregelen genomen.

Huurcommissie en Woonlasten

Een belangrijke maatregel is de aanwezigheid van de huurcommissie. Huurders kunnen bij de huurcommissie terecht als zij vinden dat de huurprijs te hoog is. De huurcommissie kan dan de huurprijs verlagen. Dit kan vooral voor huurders met een laag inkomen en eenpersoonshuishoudens een uitkomst zijn. Het verlagen van de kale huurprijs kan namelijk ook leiden tot verlaging van de woonlasten.

Huurverlaging en Inkomen

Een andere maatregel om huurders te beschermen is de mogelijkheid tot huurverlaging. Huurders in de vrije sector hebben namelijk recht op huurverlaging als hun inkomen daalt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand zijn baan verliest. De huurverlaging kan dan leiden tot een lagere woonlasten.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de huurverhoging in de vrije sector niet helemaal verboden is. Het is wel zo dat de huurverhoging aan bepaalde regels moet voldoen. Zo is de maximale huurverhoging in de vrije sector in 2023 4,1% (bron: Huurcommissie). Dit betekent dat de huurprijs niet meer dan 4,1% mag stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Al met al zijn er dus verschillende maatregelen genomen om huurders in de vrije sector te beschermen tegen te hoge huurverhogingen en daarmee meer zekerheid te geven over hun woonlasten.