Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Wanneer huurverlaging aanvragen: alles wat je moet weten

Wanneer huurverlaging aanvragen: alles wat je moet weten

Wanneer huurverlaging aanvragen: alles wat je moet weten https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-7551637-scaled.jpg 2560 1706 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-7551637-scaled.jpg

Huurverlaging is een term die steeds vaker in de Nederlandse huursector wordt gebruikt. Het is een regeling die huurders in staat stelt om hun huurprijs te verlagen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kunnen variëren van huishoudinkomen tot de hoogte van de huurprijs. Huurverlaging is een ingewikkelde kwestie die veel huurders en verhuurders kan verwarren.

De huurverlaging is een regeling die in 2021 is ingegaan en die tot en met 2024 van kracht zal zijn. Het is bedoeld voor huurders die een laag inkomen hebben en die een woning huren bij een woningcorporatie. Als de huurder aan de voorwaarden voldoet, kan hij of zij een huurverlaging aanvragen. De huurverlaging kan tot wel enkele tientallen euro’s per maand bedragen, afhankelijk van de hoogte van de huurprijs.

Om in aanmerking te komen voor huurverlaging moet de huurder aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het huishoudinkomen onder een bepaalde grens liggen en moet de huurprijs hoger zijn dan een vastgesteld bedrag. Daarnaast moet de huurder een zelfstandige woning of woonwagen huren bij een woningcorporatie. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan de huurder een huurverlaging aanvragen bij de verhuurder.

Recht op Huurverlaging

Als huurder van een sociale huurwoning met een laag inkomen is het mogelijk om in aanmerking te komen voor huurverlaging. Om te bepalen of een huurder recht heeft op huurverlaging, zijn er een aantal criteria waaraan voldaan moet worden.

Criteria voor Huurverlaging

Om in aanmerking te komen voor huurverlaging moet de huurder aan de volgende criteria voldoen:

 • De huurder huurt een zelfstandige woning of woonwagen bij een woningcorporatie.
 • De huurder heeft een kale huur die hoger is dan € 577,91 per maand.
 • De huurder heeft een laag inkomen.
 • De huurder heeft geen huurachterstand.

Inkomen en Huishoudsamenstelling

De hoogte van het inkomen van de huurder en de samenstelling van het huishouden zijn van belang bij het bepalen van het recht op huurverlaging. Het inkomen van de huurder wordt bepaald aan de hand van het bruto-inkomen van het huishouden. Hierbij wordt gekeken naar het huishoudinkomen van het voorgaande jaar. Het huishoudinkomen is het totaal van het inkomen van alle personen die op hetzelfde adres staan ingeschreven bij de gemeente.

Er zijn verschillende categorieën huishoudens die in aanmerking kunnen komen voor huurverlaging:

 • Eenpersoonshuishouden met een inkomen tot het sociaal minimum.
 • Eenpersoonsouderenhuishouden met een inkomen tot het sociaal minimum.
 • Meerpersoonshuishouden met een inkomen tot het sociaal minimum en minimaal 1 persoon van 65 jaar of ouder.

Aanvraagproces Huurverlaging

Als een huurder denkt in aanmerking te komen voor huurverlaging, kan hij of zij een aanvraag indienen bij de verhuurder. De verhuurder is verplicht om binnen drie maanden te reageren op de aanvraag. Als de verhuurder niet reageert, kan de huurder een procedure starten bij de huurcommissie.

Als de verhuurder akkoord gaat met de huurverlaging, dan wordt deze met terugwerkende kracht toegepast vanaf de eerste van de maand na de maand waarin de huurder de aanvraag heeft ingediend. Als de verhuurder niet akkoord gaat, kan de huurder een procedure starten bij de huurcommissie.

Procedure bij Woningcorporaties

Als huurder van een woning bij een woningcorporatie is het belangrijk om te weten hoe de procedure verloopt bij het aanvragen van huurverlaging. Dit kan namelijk een complex proces zijn, waarbij er verschillende stappen moeten worden doorlopen.

Voorstel van de Corporatie

Allereerst zal de woningcorporatie een voorstel doen voor huurverlaging. Dit voorstel is gebaseerd op de gegevens die bekend zijn bij de corporatie. Dit kan bijvoorbeeld het inkomen zijn dat bij de Belastingdienst bekend is. Als huurder is het belangrijk om te controleren of het voorstel van de corporatie klopt. Dit kan bijvoorbeeld door het controleren van de huurprijscheck op de website van de Huurcommissie.

Communicatie en Bewijsvoering

Als de huurder het niet eens is met het voorstel van de corporatie, dan kan er bezwaar worden gemaakt. Het is dan belangrijk om contact op te nemen met de corporatie en aan te geven waarom het voorstel niet klopt. Het is hierbij belangrijk om bewijs te leveren, zoals een verklaring van de Belastingdienst of een loonstrook.

De communicatie tussen de huurder en de corporatie is hierbij van groot belang. Het is belangrijk dat de huurder duidelijk communiceert waarom hij of zij het niet eens is met het voorstel en welke bewijsstukken er zijn. De corporatie zal vervolgens het bezwaar beoordelen en een beslissing nemen.

Het is belangrijk om te weten dat de huurder niet verplicht is om bewijsstukken te leveren. Als de huurder bijvoorbeeld van mening is dat de corporatie over voldoende informatie beschikt om het voorstel te beoordelen, dan kan hij of zij ervoor kiezen om geen bewijsstukken te leveren.

Al met al is het belangrijk om als huurder goed op de hoogte te zijn van de procedure bij het aanvragen van huurverlaging bij een woningcorporatie. Door duidelijk te communiceren en bewijsstukken te leveren kan de huurder ervoor zorgen dat het voorstel van de corporatie klopt en dat hij of zij de juiste huurverlaging ontvangt.

Specifieke Situaties en Vragen

Huurverlaging bij Inkomensdaling

Als een huurder een inkomensdaling heeft, kan hij of zij mogelijk in aanmerking komen voor huurverlaging. Dit geldt bijvoorbeeld als de huurder in 2020 een inkomensafhankelijke huurverhoging van meer dan 5,1% heeft gekregen en het inkomen is gedaald tot onder € 43.574. Ook als de huurder in 2022 een inkomensafhankelijke huurverhoging van meer dan 2,3% heeft gekregen omdat hij of zij een hoog of hoger middeninkomen had, kan huurverlaging worden aangevraagd bij een inkomensdaling.

Veelgestelde Vragen over Huurverlaging

Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen over huurverlaging:

 • Wanneer kan ik huurverlaging aanvragen? Huurverlaging kan worden aangevraagd als de huurder een laag inkomen heeft en de kale huur hoger is dan € 577,91 per maand. Ook als de huurder een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gekregen en het inkomen is gedaald, kan huurverlaging worden aangevraagd.
 • Wat moet ik doen om huurverlaging aan te vragen? Huurders kunnen huurverlaging aanvragen bij hun verhuurder. Hiervoor moeten zij een aanvraagformulier invullen en de benodigde gegevens, zoals salarisstroken en samenstelling van het huishouden, verstrekken.
 • Geldt huurverlaging ook als ik inwoon met kinderen? Ja, huurverlaging kan ook gelden als er inwonende kinderen zijn. De hoogte van de huurverlaging is afhankelijk van de samenstelling van het huishouden.
 • Tot wanneer kan ik huurverlaging aanvragen? Huurders kunnen tot en met 30 december 2024 huurverlaging aanvragen.
 • Heeft huurverlaging invloed op mijn huurtoeslag? Ja, huurverlaging kan invloed hebben op de hoogte van de huurtoeslag. Het is daarom belangrijk om dit te controleren bij de Belastingdienst.
 • Geldt huurverlaging ook na pensionering of bij een partner die geen inkomen heeft? Ja, huurverlaging kan ook gelden na pensionering of bij een partner die geen inkomen heeft. De hoogte van de huurverlaging is afhankelijk van de situatie van de huurder.

Wetgeving en Beleid

Wettelijke Kaders en Inkomensgrenzen

De Nederlandse overheid heeft wetgeving en beleid opgesteld om huurders te beschermen tegen onredelijke huurprijzen en om betaalbare huisvesting te garanderen. Voor huurders met een laag inkomen is er de mogelijkheid om huurverlaging aan te vragen. Het kabinet heeft in 2023 een huurverlaging ingevoerd voor huurders met een lager inkomen en een huurprijs boven de € 575,03. Deze huurverlaging kan worden aangevraagd tot en met 30 december 2024.

Om in aanmerking te komen voor de huurverlaging moet de huurder ingeschreven staan bij een woningcorporatie en een huurprijs betalen die hoger is dan € 577,91. Daarnaast moet het inkomen van de huurder onder een bepaalde grens liggen. Het inkomen van de huurder mag niet hoger zijn dan € 43.126 per kalenderjaar voor eenpersoonshuishoudens en € 57.053 per kalenderjaar voor huishoudens van twee of meer personen.

Jaarlijkse Huurverhoging en Overheidsmaatregelen

Naast de huurverlaging heeft de Nederlandse overheid ook maatregelen genomen om de jaarlijkse huurverhoging te beperken. De huurverhoging voor sociale huurwoningen is gebonden aan een wettelijk maximum. In 2024 mag de huurverhoging niet hoger zijn dan 0,4%. Voor huurders met een laag inkomen die nog niet eerder een huurverlaging hebben gehad, bestaat de mogelijkheid om uiterlijk op 30 december 2024 nog een verzoek te doen voor huurverlaging, mits zij aan de voorwaarden voldoen.

Voor huurders van kamers en vrije sectorwoningen gelden andere regels. De huurprijs van een kamer mag niet hoger zijn dan € 424,44 per maand. Voor vrije sectorwoningen geldt geen maximale huurprijs, maar wel een inkomensgrens. Als de huurprijs hoger is dan de geliberaliseerde huurprijs, dan kan de huurder bij de Huurcommissie een procedure starten om de huurprijs te laten verlagen. Dit kan alleen als de huurder binnen zes maanden na ingang van de huurovereenkomst een procedure start en als de huurder niet akkoord is gegaan met de huurprijs. Vastgoedbeleggers hebben hierdoor minder mogelijkheden om de huurprijs te verhogen.