Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Wanneer krijg je waarborgsom terug: alles wat je moet weten

Wanneer krijg je waarborgsom terug: alles wat je moet weten

Wanneer krijg je waarborgsom terug: alles wat je moet weten https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181360-scaled.jpg 2560 1709 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181360-scaled.jpg

Een waarborgsom is een bedrag dat je betaalt als garantie bij aankoop of huur van een woning. Het bedrag is bedoeld om de verkoper of verhuurder te beschermen tegen eventuele schade of onbetaalde rekeningen. In de meeste gevallen krijg je de waarborgsom terug, maar het is belangrijk om te weten wanneer en onder welke voorwaarden dit gebeurt.

Als je een huis koopt, moet je meestal een waarborgsom betalen. Dit bedrag kan variëren van een paar duizend euro tot enkele tienduizenden euro’s, afhankelijk van de waarde van het huis. De waarborgsom moet binnen een bepaalde termijn worden betaald, meestal binnen twee weken na het tekenen van het koopcontract. Als je de waarborgsom niet op tijd betaalt, kan de verkoper je schriftelijk in gebreke stellen en krijg je nog een laatste kans om het bedrag te voldoen.

Wat is een Waarborgsom?

Een waarborgsom is een bedrag dat door de koper of huurder wordt betaald aan de verkoper of verhuurder als zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen. Dit bedrag wordt vaak gebruikt bij de aankoop of huur van een woning en is bedoeld om de verkoper of verhuurder te beschermen tegen eventuele schade of kosten die voortvloeien uit het niet nakomen van de verplichtingen door de koper of huurder.

Definitie en Doel van Borg

Een borg is een persoon die zich garant stelt voor de nakoming van de verplichtingen van de huurder of koper. De borg kan zijn eigen vermogen inzetten om de schade te vergoeden als de huurder of koper zijn verplichtingen niet nakomt. Het doel van de borg is om de verhuurder of verkoper extra zekerheid te bieden dat de verplichtingen worden nagekomen.

Verschil tussen Borgsom en Bankgarantie

Een borgsom is een bedrag dat door de koper of huurder wordt gestort bij de verhuurder of verkoper. Dit bedrag wordt gebruikt als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de koper of huurder. De borgsom wordt meestal terugbetaald aan de koper of huurder als de verplichtingen zijn nagekomen.

Een bankgarantie is een garantie die wordt afgegeven door een bank. De bank garandeert dat de verplichtingen van de koper of huurder worden nagekomen. Als de koper of huurder zijn verplichtingen niet nakomt, kan de verhuurder of verkoper de bankgarantie aanspreken om de schade te vergoeden. Het voordeel van een bankgarantie is dat de koper of huurder geen groot bedrag hoeft te storten als zekerheid.

In Nederland is het gebruikelijk om bij de aankoop of huur van een woning een waarborgsom of bankgarantie te vragen. De waarborgsom mag niet hoger zijn dan twee maanden huur. Als de verplichtingen zijn nagekomen, wordt de waarborgsom terugbetaald aan de koper of huurder.

Terugbetaling van de Waarborgsom

Als huurder of koper van een woning betaal je vaak een waarborgsom voordat je de sleutels krijgt. Dit bedrag is bedoeld als garantie voor de verhuurder of verkoper, mocht er schade aan de woning ontstaan of als er nog betalingen openstaan. Maar wanneer krijg je deze waarborgsom terug? In dit artikel worden de termijn, voorwaarden en het proces van terugvragen van de waarborgsom beschreven.

De Termijn voor Terugbetaling

Volgens Artikel 261b van het Burgerlijk Wetboek Boek 7 is de verhuurder of verkoper verplicht om de waarborgsom binnen 14 dagen na afloop van de huurovereenkomst terug te betalen. Dit geldt tenzij er schade is waarvoor de huurder aansprakelijk is of als de huurder nog een schuld heeft aan de verhuurder. In het koopcontract staat de betalingstermijn vermeld waarbinnen de waarborgsom betaald moet zijn. Meestal moet je binnen twee weken de waarborgsom overmaken. Als je de waarborgsom niet op tijd betaalt, kan de verkoper je schriftelijk in gebreke stellen.

Voorwaarden voor Terugbetaling

Om de waarborgsom terug te krijgen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Allereerst moet de eindinspectie plaatsvinden en moeten de sleutels zijn ingeleverd. Als er geen schade is aan de woning en er geen openstaande betalingen zijn, kan de huurder of koper de waarborgsom terugvorderen. Het is belangrijk om te weten dat de verhuurder of verkoper het recht heeft om een deel van de waarborgsom te gebruiken om eventuele schade te herstellen of openstaande betalingen te verrekenen.

Proces van Terugvragen

Om de waarborgsom terug te vragen, moet de huurder of koper schriftelijk aan de verhuurder of verkoper vragen om de waarborgsom terug te storten. Het is aan te raden om deze brief aangetekend te versturen, zodat er bewijs is van ontvangst. Hoe lang de verhuurder of verkoper erover mag doen om de waarborgsom terug te betalen is niet in de wet vastgelegd. Het is daarom verstandig om in het huurcontract of koopcontract afspraken te maken over de termijn van terugbetaling. Het is ook mogelijk om een advocaat in te schakelen als er problemen zijn bij het terugvragen van de waarborgsom.

Als huurder of koper is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels en voorwaarden rondom de waarborgsom. Door deze informatie te gebruiken, kan het proces van terugvragen van de waarborgsom soepel verlopen.

Geschillen rondom de Waarborgsom

Wanneer er een geschil ontstaat over de waarborgsom, kan dit leiden tot onenigheid tussen de huurder en verhuurder. Het kan voorkomen dat de verhuurder weigert de waarborgsom terug te betalen, bijvoorbeeld omdat er schade of slijtage is aan de woning. In dit geval is het belangrijk om te weten wat de rechten en plichten zijn van de huurder en verhuurder.

Wanneer de Verhuurder Weigert terug te Betalen

Als de verhuurder weigert de waarborgsom terug te betalen, kan de huurder een aantal stappen ondernemen. Allereerst kan de huurder proberen om in gesprek te gaan met de verhuurder en samen tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, kan de huurder een voorbeeldbrief sturen waarin hij de verhuurder sommeert om de waarborgsom terug te betalen.

Als de verhuurder nog steeds weigert de waarborgsom terug te betalen, kan de huurder juridische stappen ondernemen. De huurder kan bijvoorbeeld een jurist inschakelen of advies vragen bij het Juridisch Loket. Het is ook mogelijk om naar de rechter te stappen en een rapport op te laten stellen over de staat van de woning. Op basis van dit rapport kan de rechter een uitspraak doen over de hoogte van de waarborgsom en of deze terecht ingehouden is.

Schade en Slijtage

Als er schade of slijtage is aan de woning, kan de verhuurder een deel van de waarborgsom inhouden om de kosten te dekken. Het is echter belangrijk dat de verhuurder dit goed onderbouwt en aantoont welke kosten er precies gemaakt zijn. De verhuurder mag de waarborgsom niet gebruiken om normale slijtage te dekken.

Juridische Stappen

Als er een geschil ontstaat over de waarborgsom, kan het noodzakelijk zijn om juridische stappen te ondernemen. Zoals eerder genoemd kan de huurder een jurist inschakelen of advies vragen bij het Juridisch Loket. Het is ook mogelijk om naar de rechter te stappen en een rapport op te laten stellen over de staat van de woning. Het is belangrijk om te weten dat het inschakelen van een jurist of het starten van een gerechtelijke procedure kosten met zich mee kan brengen. Het is daarom verstandig om eerst te proberen om in gesprek te gaan met de verhuurder en samen tot een oplossing te komen.

Praktische Tips en Advies

Het Opstellen van een Huurovereenkomst

Een huurovereenkomst is een belangrijk document dat de afspraken tussen de huurder en de verhuurder vastlegt. Het is van belang om deze afspraken goed op papier te zetten en beide partijen te laten tekenen voor akkoord. In de huurovereenkomst dienen afspraken opgenomen te worden over de waarborgsom, de staat van de woning bij aanvang van de huur, en de verplichting van de huurder om de woning in goede staat te houden.

Inspectie en Opnamestaat van de Woning

Bij aanvang van de huur dient er een inspectie plaats te vinden waarbij de staat van de woning wordt vastgelegd in een opnamestaat. Het is van belang om deze opnamestaat goed te controleren en eventuele gebreken of beschadigingen te melden bij de verhuurder. Op deze manier kan voorkomen worden dat de huurder later verantwoordelijk wordt gesteld voor gebreken die al aanwezig waren bij aanvang van de huur.

Communicatie met de Verhuurder of Verkoper

Goede communicatie met de verhuurder of verkoper kan veel problemen voorkomen. Het is van belang om eventuele gebreken of veroorzaakte schade zo spoedig mogelijk te melden bij de verhuurder of verkoper. Indien er sprake is van schade die door de huurder is veroorzaakt, dient de huurder deze schade te herstellen of te laten herstellen. Indien de verhuurder of verkoper niet reageert op de aanmaning tot herstel, kan de huurder of koper een aangetekende brief sturen waarin hij of zij de verhuurder of verkoper nogmaals sommeert om de schade te herstellen.

Door bovenstaande tips in acht te nemen, kan de huurder of koper ervoor zorgen dat hij of zij de waarborgsom terugkrijgt bij het einde van de huur of koop. Het is van belang om de woning in goede staat achter te laten en eventuele gebreken of beschadigingen tijdig te melden bij de verhuurder of verkoper.