Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Maximale huurgrens 2023: Wat is het en hoe zal het de huurmarkt beïnvloeden?

Maximale huurgrens 2023: Wat is het en hoe zal het de huurmarkt beïnvloeden?

Maximale huurgrens 2023: Wat is het en hoe zal het de huurmarkt beïnvloeden? https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181360-scaled.jpg 2560 1709 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181360-scaled.jpg

De maximale huurgrens 2023 is een belangrijk onderwerp voor huurders en verhuurders in Nederland. Het bepaalt de maximale huur die een verhuurder mag vragen voor een woning. De overheid stelt deze grens vast en past deze jaarlijks aan. De huurgrens is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de leeftijd van de huurder, de woonsituatie en het inkomen.

In 2023 is de maximale huurgrens vastgesteld op € 808,06 voor nieuwe verhuur van een sociale huurwoning. Dit bedrag is hoger dan de huurgrens van het voorgaande jaar en zal naar verwachting in 2024 nog verder stijgen. Het is belangrijk om te weten dat de huurgrens niet alleen geldt voor de kale huur, maar ook voor de servicekosten.

Het doel van de maximale huurgrens is om huurders te beschermen tegen te hoge huurprijzen en om ervoor te zorgen dat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn. Verhuurders mogen de huurprijs niet zomaar verhogen boven de maximale huurgrens. Als huurder is het daarom belangrijk om te weten wat de maximale huurgrens is en om hierop te letten bij het zoeken naar een huurwoning.

Wat is de Maximale Huurgrens in 2023?

Definitie van Maximale Huur

De maximale huurgrens in 2023 is het bedrag dat de verhuurder maximaal mag vragen voor de huur van een woning. Dit bedrag is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de leeftijd van de huurder en de grootte van de woning. De maximale huurgrens geldt voor huurwoningen die onder de liberalisatiegrens vallen. Dit zijn woningen met een kale huurprijs van maximaal € 752,33 per maand in 2021.

Rekenhuur en Huurgrens

De huurgrens wordt bepaald aan de hand van de rekenhuur. De rekenhuur is de kale huurprijs plus een aantal servicekosten, zoals schoonmaakkosten en kosten voor de lift. De huurgrens is het bedrag dat de verhuurder maximaal mag vragen voor de rekenhuur. Dit bedrag wordt bepaald aan de hand van de grootte van de woning en het inkomen van de huurder.

In 2023 mag de huur maximaal met 3,1% worden verhoogd als de kale huurprijs € 300 of meer per maand is. Als de kale huurprijs lager is dan € 300 per maand, mag de huur maximaal met € 25 worden verhoogd. Dit is meer dan 3,1%. Verhuurders kunnen lage huren dus sneller verhogen.

De maximale huurgrens in 2023 is € 808,06 per maand. Dit bedrag geldt voor huurwoningen met een rekenhuur van maximaal € 752,33 per maand. Als de rekenhuur hoger is dan € 752,33 per maand, geldt er geen maximale huurgrens. In dat geval is de huurprijs vrij onderhandelbaar tussen de huurder en de verhuurder.

Het is belangrijk om te weten dat de huurgrens niet hetzelfde is als de huurtoeslaggrens. De huurtoeslaggrens is het bedrag waarboven de huurder geen recht meer heeft op huurtoeslag. Deze grens is hoger dan de huurgrens en wordt bepaald aan de hand van het inkomen van de huurder en zijn of haar eventuele medebewoners.

Huurtoeslag in 2023

Voorwaarden voor Huurtoeslag

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten voor mensen met een laag inkomen. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de huur niet te hoog zijn en moet de huurder 18 jaar of ouder zijn. Bovendien moet de huurder een zelfstandige woning huren en moet hij of zij ingeschreven staan op het adres van de woning.

Als iemand jonger is dan 23 jaar, gelden er andere voorwaarden. Zo mag de huur in 2023 niet hoger zijn dan € 452,20 per maand. Als er sprake is van een handicap of aangepaste woning, gelden er ook andere voorwaarden. In dat geval kan de huurder een hogere huurtoeslag krijgen.

Inkomensgrenzen en Huishoudens

Naast de voorwaarden voor de huur gelden er ook inkomensgrenzen voor huurtoeslag. Zo mag het inkomen niet te hoog zijn en moet het huishouden niet te groot zijn. In 2023 gelden de volgende inkomensgrenzen:

  • Voor eenpersoonshuishoudens: maximaal € 23.725 per jaar
  • Voor meerpersoonshuishoudens: maximaal € 32.200 per jaar

Als het huishouden uit meer dan 4 personen bestaat, wordt er per extra persoon een bedrag van € 2.739 bij het maximale inkomen opgeteld.

Om te bepalen of iemand recht heeft op huurtoeslag, kan een proefberekening worden gemaakt op de website van de Belastingdienst. Het is belangrijk om de toeslag goed in de gaten te houden, omdat het inkomen kan veranderen en daarmee ook de hoogte van de toeslag. Als het inkomen te hoog wordt, moet de huurder de toeslag terugbetalen.

Wijzigingen in Huurbeleid

Het huurbeleid in 2023 brengt enkele belangrijke wijzigingen met zich mee voor huurders en verhuurders. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de huurverhoging en inflatie, evenals op de prestatieafspraken en woningcorporaties.

Huurverhoging en Inflatie

De maximale huurverhoging in de vrije sector is vanaf 1 januari 2023 maximaal 4,1%. Dat is 3,1% CAO-loonontwikkeling + 1 procentpunt. Dit is vastgesteld door een wetswijziging die is aangenomen door de Eerste Kamer op 20 december 2022. Deze wetswijziging wijzigt de maximaal toegestane huurverhoging.

Daarnaast wordt de huurprijsbeleid per 1 januari 2023 en tot en met 30 juni 2024 beschreven in de MG 2023-01-circulaire. Deze circulaire bevat informatie over de maximale huurprijsgrenzen per 1 juli 2023 (puntenlijst) en de vermogensgrenzen voor de huurtoeslag in 2023.

De prijsinflatie voor 2023 wordt geschat op 3,9913% (OFS Q2 2023). Deze CPI wordt berekend door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

Prestatieafspraken en Woningcorporaties

Huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning krijgen per 1 juli 2023 een huurverlaging. Vanaf die datum gaat voor 510.000 huurders de nieuwe huurprijs gelden van € 575 per maand. Daarnaast krijgen huurtoeslagontvangers een verhoging van € 16,94 toeslag per maand.

De prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties worden in 2023 voortgezet. Hierbij worden afspraken gemaakt over de bouw van nieuwe woningen en het verduurzamen van bestaande woningen. Woningcorporaties hebben de taak om voldoende betaalbare woningen te bieden aan mensen met een laag inkomen.

Deze wijzigingen in het huurbeleid hebben gevolgen voor zowel huurders als verhuurders. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze wijzigingen om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Praktische Informatie voor Huurders

Huurprijscheck en Huurcommissie

Als huurder wil je natuurlijk weten of je een redelijke huurprijs betaalt voor jouw woning. Daarom kun je gebruik maken van de huurprijscheck van de Rijksoverheid. Hiermee kun je controleren of de huurprijs van jouw woning niet te hoog is. Als je vermoedt dat je te veel huur betaalt, kun je een procedure starten bij de Huurcommissie. Dit kan bijvoorbeeld als je denkt dat de huurprijs niet in verhouding staat tot de oppervlakte van de woning, de energieprestatie of de WOZ-waarde. De Huurcommissie kan dan een uitspraak doen over de redelijkheid van de huurprijs en eventueel een huurverlaging opleggen.

Energiekosten en Huurverlaging

Naast de huurprijs betaal je als huurder ook vaak servicekosten en energiekosten. Het is belangrijk om te weten dat je als huurder recht hebt op een huurverlaging als de energieprestatie van jouw woning niet voldoende is. Dit geldt alleen voor zelfstandige woningen en niet voor kamers of woonwagens. Als je vermoedt dat de energieprestatie van jouw woning niet voldoende is, kun je dit melden bij de verhuurder. Als de verhuurder niet binnen zes maanden maatregelen neemt, kun je een verzoek indienen bij de Huurcommissie om de huur te verlagen.

Het is belangrijk om te weten dat de huurverlaging niet automatisch wordt toegepast. Je moet hiervoor zelf een verzoek indienen bij de verhuurder of de Huurcommissie. Ook is het goed om te weten dat de huurverlaging niet geldt voor alle huurders. Zo geldt de huurverlaging bijvoorbeeld niet voor huurders met een laag inkomen die een woning huren in de vrije sector.

Als je als huurder vragen hebt over de huurprijs, servicekosten, huurverlaging of andere zaken die te maken hebben met jouw woonsituatie, kun je terecht bij de Huurcommissie of de gemeente. Zij kunnen je verder helpen en advies geven over jouw rechten en plichten als huurder.