Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Wanneer krijg je waarborgsom terug: Alles wat je moet weten

Wanneer krijg je waarborgsom terug: Alles wat je moet weten

Wanneer krijg je waarborgsom terug: Alles wat je moet weten https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181737-scaled.jpg 2560 1707 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181737-scaled.jpg

Wanneer krijg je waarborgsom terug? Deze vraag komt vaak naar voren bij het kopen van een huis of het huren van een woning. Een waarborgsom, ook wel bekend als borg of borgsom, is een bedrag dat je betaalt als zekerheid voor de huur of koop van een woning. Het bedrag wordt vaak vastgesteld als een percentage van de huurprijs of koopprijs.

Als je de huur op tijd betaalt en de woning in goede staat achterlaat, dan krijg je de waarborgsom terug wanneer de huurperiode is afgelopen. Bij het kopen van een woning wordt de waarborgsom vaak gebruikt als zekerheid voor de verkoper. Als de koop doorgaat, dan krijg je de waarborgsom terug. Maar wanneer krijg je de waarborgsom terug als de koop niet doorgaat?

Er zijn verschillende situaties waarin je de waarborgsom niet terugkrijgt, bijvoorbeeld als je de koopovereenkomst verbreekt zonder geldige reden. In andere gevallen kan het zijn dat de verkoper de waarborgsom niet terugbetaalt. In zulke gevallen is het belangrijk om te weten wat je rechten zijn en welke stappen je kunt nemen om de waarborgsom terug te krijgen.

Teruggave van de Waarborgsom

Bij het huren of kopen van een woning kan er sprake zijn van een waarborgsom. Dit is een bedrag dat de huurder of koper betaalt als zekerheid voor eventuele schade, kosten of achterstallige betalingen. Maar wanneer krijgt men deze waarborgsom terug? In dit artikel wordt uitgelegd onder welke voorwaarden de waarborgsom wordt terugbetaald, hoe het proces van teruggave verloopt en wat te doen bij geschillen.

Voorwaarden voor Teruggave

De verhuurder of verkoper is verplicht de waarborgsom terug te betalen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De huurder of koper heeft de woning in goede staat achtergelaten, met uitzondering van normale slijtage en onderhoud.
 • Er zijn geen kosten, schade of achterstallige betalingen meer openstaand.
 • Er zijn geen ontbindende voorwaarden in het koopcontract opgenomen.
 • Er is geen geschil tussen de huurder of koper en de verhuurder of verkoper.

Proces van Teruggave

Als aan de voorwaarden voor teruggave is voldaan, dient de verhuurder of verkoper de waarborgsom binnen een redelijke termijn terug te betalen. Bij huurwoningen is deze termijn wettelijk vastgesteld op 14 dagen na afloop van de huurovereenkomst 1. Bij koopwoningen wordt de waarborgsom terugbetaald op het moment van passeren bij de notaris 2.

Geschillen en Geschiloplossing

Als er geschillen zijn tussen de huurder of koper en de verhuurder of verkoper, kan dit het proces van teruggave vertragen of zelfs blokkeren. In dat geval kan men een jurist of het Juridisch Loket om advies vragen 3. Het is ook mogelijk om een rechter in te schakelen om het geschil op te lossen, bijvoorbeeld als de verhuurder of verkoper weigert de waarborgsom terug te betalen 4.

Als er sprake is van een te hoge waarborgsom, kan de huurder of koper deze terugvragen of terugvorderen 5. Het is ook mogelijk om de waarborgsom te verrekenen met openstaande kosten, bijvoorbeeld als er sprake is van veroorzaakte schade 6. Als de verhuurder of verkoper de waarborgsom niet tijdig terugbetaalt, kan de huurder of koper een aangetekende brief sturen om de verhuurder of verkoper aan te manen 7.

Praktische Tips en Advies

Het kan soms lastig zijn om de waarborgsom terug te krijgen na het beëindigen van een huurovereenkomst of de aankoop van een huis. Hieronder vindt u enkele praktische tips en advies om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 • Allereerst is het belangrijk om te weten dat de verhuurder of verkoper verplicht is om de waarborgsom terug te betalen als er geen sprake is van schade of achterstallige betalingen. Het is dus aan te raden om bij vertrek of overdracht van het huis samen met de verhuurder of verkoper een inspectie uit te voeren om eventuele schade vast te stellen.
 • Als u de waarborgsom niet terugkrijgt, kunt u een voorbeeldbrief gebruiken om uw geld terug te vragen. Deze brief moet aangetekend worden verstuurd, zodat u bewijs heeft van verzending en ontvangst. Het is ook aan te raden om een kopie van de brief te bewaren.
 • Als de verhuurder of verkoper niet reageert op uw brief, kunt u overwegen om een jurist in te schakelen. Het Juridisch Loket kan u hierbij helpen en advies geven over uw rechten en plichten. Zij kunnen u ook doorverwijzen naar een geschikte jurist als dat nodig is.
 • Als u er niet uitkomt met de verhuurder of verkoper, kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Wonen. Deze commissie kan een bindende uitspraak doen over het geschil en ervoor zorgen dat u alsnog uw geld terugkrijgt.

Met deze praktische tips en advies kunt u hopelijk snel en gemakkelijk uw waarborgsom terugkrijgen.

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt het voordat hij zijn borg terugkrijgt na het beëindigen van zijn huurcontract?

Volgens Artikel 261b Burgerlijk Wetboek Boek 7 is de verhuurder verplicht de waarborgsom binnen 14 dagen na afloop van de huurovereenkomst terug te betalen. Het is mogelijk dat het langer duurt voordat de verhuurder de waarborgsom terugbetaalt als er bijvoorbeeld sprake is van schade of huurachterstand.

Op welke manier wordt de waarborgsom verrekend met de koopsom bij aankoop van een woning?

Als de koop van het huis doorgaat, zal de koper de waarborgsom terugkrijgen van de notaris op het moment van passeren, volgens De Hypotheker. De waarborgsom kan ook worden ingezet voor de hypotheek van de nieuwe woning.

Wat zijn de voorwaarden voor het terugkrijgen van een waarborgsom bij een huurwoning?

De verhuurder mag de waarborgsom alleen inhouden als er sprake is van schade aan het gehuurde pand of als er huurachterstand is. Als er geen sprake is van schade of huurachterstand, moet de verhuurder de waarborgsom binnen 14 dagen na afloop van de huurovereenkomst terugbetalen, volgens Artikel 261b Burgerlijk Wetboek Boek 7.

Binnen welke termijn moet de waarborgsom gestort zijn en wat gebeurt er als dit niet op tijd gebeurt?

De verhuurder mag een waarborgsom vragen, maar deze mag vanaf 1 juli 2023 maximaal twee maanden kale huur zijn, volgens de Rijksoverheid. Voor contracten afgesloten vóór 1 juli 2023 mag dit maximaal drie maanden kale huur zijn. Als de verhuurder de waarborgsom niet tijdig terugbetaalt, kan de huurder schriftelijk sommeren om dit alsnog te doen.

Is een waarborgsom verplicht bij het huren of kopen van een huis?

Een waarborgsom is niet verplicht, maar de verhuurder mag een waarborgsom vragen. Volgens de Rijksoverheid mag de waarborgsom vanaf 1 juli 2023 maximaal twee maanden kale huur zijn. Voor contracten afgesloten vóór 1 juli 2023 mag dit maximaal drie maanden kale huur zijn.

Wat kan hij doen als hij het niet eens is met de afhandeling van zijn waarborgsom?

Als hij het niet eens is met de afhandeling van zijn waarborgsom, kan hij contact opnemen met de verhuurder om het probleem op te lossen. Als dit niet lukt, kan hij naar de huurcommissie stappen. De huurcommissie kan dan een uitspraak doen over de afhandeling van de waarborgsom, volgens de Rijksoverheid.

Footnotes

 1. Woonbond
 2. De Hypotheker
 3. Het Juridisch Loket
 4. Volkshuisvesting Nederland
 5. Infotaris
 6. Het Juridisch Loket
 7. Het Juridisch Loket