Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Waarborgsom huren: wat het is en waarom het nodig is

Waarborgsom huren: wat het is en waarom het nodig is

Waarborgsom huren: wat het is en waarom het nodig is https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-7551637-scaled.jpg 2560 1706 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-7551637-scaled.jpg

Een waarborgsom is een bedrag dat de huurder betaalt aan de verhuurder bij ingang van het huurcontract. Deze borg dient als extra zekerheid voor de verhuurder. Het bedrag van de waarborgsom mag niet hoger zijn dan drie maanden kale huur. Dit is wettelijk vastgelegd en geldt voor contracten die voor 1 juli 2023 zijn afgesloten. Vanaf die datum mag de waarborgsom maximaal twee maanden kale huur zijn.

Als de huurder de woning netjes achterlaat en aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan, krijgt hij de waarborgsom terug. De verhuurder mag de waarborgsom alleen inhouden als er sprake is van huurachterstand, schade aan de woning of andere kosten die de huurder niet heeft betaald. In dat geval wordt het bedrag van de waarborgsom verrekend met de openstaande kosten.

Het is belangrijk om bij het afsluiten van een huurcontract goed te letten op de hoogte van de waarborgsom en de voorwaarden die hieraan verbonden zijn. Het is ook verstandig om bij het verlaten van de woning de staat van de woning goed te documenteren en foto’s te maken. Zo kan de huurder aantonen dat eventuele schade niet door hem is veroorzaakt en kan hij ervoor zorgen dat hij de waarborgsom terugkrijgt.

Wat is een Waarborgsom bij Huren

Definitie van Waarborgsom

Een waarborgsom bij huren is een bedrag dat de huurder betaalt aan de verhuurder bij het aangaan van een huurovereenkomst. Dit bedrag wordt gebruikt als garantie voor de verhuurder om eventuele schade aan de woning te dekken of om huurachterstand te compenseren. Het bedrag van de waarborgsom wordt vastgesteld in de huurovereenkomst en is vaak gelijk aan één of enkele maanden huur.

Functie van de Waarborgsom

De waarborgsom bij huren heeft als functie om de verhuurder extra zekerheid te bieden. Het bedrag kan worden gebruikt om eventuele schade aan de woning of huurachterstand te compenseren. Indien er geen schade of huurachterstand is, wordt de waarborgsom terugbetaald aan de huurder aan het einde van de huurovereenkomst. Het bedrag van de waarborgsom kan ook worden gebruikt om eventuele kosten van het opstellen van de huurovereenkomst te dekken.

Het is belangrijk om te weten dat de verhuurder de waarborgsom niet zomaar mag inhouden. Er moet sprake zijn van daadwerkelijke schade of huurachterstand. Indien de verhuurder de waarborgsom ten onrechte inhoudt, kan de huurder hier bezwaar tegen maken en eventueel een procedure starten om het bedrag terug te krijgen.

Het is verstandig voor de huurder om de huurovereenkomst goed door te lezen voordat deze wordt getekend. Hierin staat vermeld hoe hoog de waarborgsom is en onder welke voorwaarden deze kan worden ingehouden.

Rechten en Plichten

Als huurder of verhuurder van een woning in Nederland, is het belangrijk om te weten wat uw rechten en plichten zijn. Het huurrecht in Nederland is vastgelegd in de wet en kent een aantal regels waar zowel de huurder als de verhuurder zich aan moeten houden. In dit artikel wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden van de huurder, de verplichtingen van de verhuurder en de rol van de rechter bij geschillen.

Verantwoordelijkheden van de Huurder

Als huurder heeft u een aantal verantwoordelijkheden. Zo bent u verplicht om de huur op tijd te betalen en de woning te onderhouden. U mag de woning niet verwaarlozen en moet eventuele schade die u veroorzaakt heeft herstellen. Ook bent u verplicht om de woning aan het einde van de huurperiode in dezelfde staat achter te laten als bij aanvang van de huurperiode.

Verplichtingen van de Verhuurder

Als verhuurder heeft u ook een aantal verplichtingen. Zo bent u verplicht om de woning in goede staat te onderhouden en eventuele gebreken te verhelpen. Ook moet u de huurder informeren over de rechten en plichten die voortvloeien uit het huurcontract. Verder mag u als verhuurder niet zomaar de huurprijs verhogen. Hiervoor gelden specifieke regels die zijn vastgelegd in de wet.

Rol van de Rechter bij Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen de huurder en verhuurder, kan de rechter worden ingeschakeld. De rechter kan bijvoorbeeld beslissen over een huurverhoging of over de ontbinding van het huurcontract. Ook kan de rechter beslissen over de hoogte van de waarborgsom bij het huren van een woning.

Het is belangrijk om te weten dat het huurrecht complex kan zijn. Als u vragen heeft over uw rechten en plichten als huurder of verhuurder, kunt u altijd juridisch advies inwinnen. Een advocaat of jurist kan u helpen om uw positie te bepalen en u adviseren over de te nemen stappen.

Financiële Aspecten van de Waarborgsom

Bij het huren van een woning kan de verhuurder een waarborgsom vragen als extra zekerheid. De hoogte van de waarborgsom kan verschillen per verhuurder en huurder. In deze sectie worden de financiële aspecten van de waarborgsom besproken.

Berekening van de Hoogte van de Waarborgsom

De hoogte van de waarborgsom is afhankelijk van de huurprijs en kan maximaal twee maanden huur bedragen vanaf 1 juli 2023. Voor contracten afgesloten vóór 1 juli 2023 mag dit maximaal drie maanden huur zijn [1]. Het is belangrijk om bewijs van betaling te hebben. Een te hoge waarborgsom kan worden teruggevraagd [2].

Terugbetaling en Verrekening

De waarborgsom moet na afloop van de huurovereenkomst worden terugbetaald, tenzij er sprake is van achterstallige huur of schade aan de woning. In dat geval kan de verhuurder de waarborgsom verrekenen met de openstaande bedragen [1]. De verhuurder moet binnen een redelijke termijn de waarborgsom terugbetalen na aftrek van de eventuele kosten [3].

Rente en Overige Kosten

De verhuurder is verplicht om de waarborgsom op een aparte bankrekening te zetten. De verhuurder mag geen rente vragen over de waarborgsom [1]. De huurder hoeft geen overige kosten te betalen, zoals administratiekosten, voor het betalen van de waarborgsom [2].

Referenties:

[1] Rijksoverheid. (2024, 25 april). Ik wil een woning huren. Mag mijn verhuurder een waarborgsom vragen? https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/woning-huren-waarborgsom

[2] Huurrechtjuristen. (z.d.). Waarborgsom huur – Borg Huurwoning. Zo werkt het. https://www.huurrechtjuristen.nl/faq/waarborgsom-huur-borg-huurwoning/

[3] Sons Real Estate. (z.d.). Waarborgsom. https://sonsrealestate.nl/waarborgsom/

Praktische Informatie

Procedure bij Aanvang en Beëindiging Huur

Bij aanvang van de huurperiode zal de verhuurder doorgaans een waarborgsom vragen. Dit bedrag dient ter zekerheid voor de verhuurder dat eventuele schade aan de woning of huurachterstand vergoed kan worden. De waarborgsom mag maximaal twee maanden kale huur bedragen vanaf 1 juli 2023. Voor contracten afgesloten vóór 1 juli 2023 mag dit maximaal drie maanden kale huur zijn. Dit is bepaald door de rechter [1].

Bij beëindiging van de huurperiode dient de huurder de woning in goede staat op te leveren. Dit houdt in dat eventuele schade aan de woning, anders dan gebruikelijke slijtage, hersteld moet worden. De verhuurder zal de woning inspecteren en een opleveringsrapport opstellen. Het is aan te raden om zelf ook foto’s te maken van de woning bij vertrek, zodat u eventuele schade aan de woning kunt aantonen [1].

Omgaan met Gebreken en Schade

Indien er gebreken zijn aan de woning, dient de huurder dit zo spoedig mogelijk te melden bij de verhuurder. De verhuurder is verplicht om deze gebreken te verhelpen. Indien de verhuurder dit niet doet, kan de huurder een rapport opstellen en deze indienen bij de gemeente. De gemeente kan vervolgens bemiddelen tussen huurder en verhuurder [4].

Indien er schade is aan de woning door toedoen van de huurder, dient deze schade vergoed te worden. De verhuurder kan de kosten van herstel verhalen op de huurder. Het is daarom aan te raden om voorzichtig om te gaan met de woning en eventuele schade direct te melden bij de verhuurder [2].

Naast schade aan de woning, is het ook belangrijk om bewust om te gaan met energie en licht. De huurder dient hierbij rekening te houden met het milieu en de energierekening. Bij vertrek dient de huurder de woning netjes en in goede staat op te leveren, zodat de verhuurder de woning weer snel kan verhuren [3].

Belangrijkste punten:

  • Bij aanvang van de huurperiode mag de verhuurder een waarborgsom vragen, die maximaal twee maanden kale huur mag bedragen vanaf 1 juli 2023.
  • Bij beëindiging van de huurperiode dient de huurder de woning in goede staat op te leveren en eventuele schade te vergoeden.
  • Gebreken aan de woning dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de verhuurder.
  • Schade aan de woning door toedoen van de huurder dient vergoed te worden.
  • Bewust omgaan met energie en licht is belangrijk.
  • Bij vertrek dient de huurder de woning netjes en in goede staat op te leveren.