Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Hoeveel borg mag een verhuurder vragen: Alles wat je moet weten

Hoeveel borg mag een verhuurder vragen: Alles wat je moet weten

Hoeveel borg mag een verhuurder vragen: Alles wat je moet weten https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-6481877-scaled.jpg 2560 1709 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-6481877-scaled.jpg

Een van de grootste vragen die huurders hebben bij het huren van een woning is hoeveel borg een verhuurder mag vragen. Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig als het lijkt, omdat het afhangt van verschillende factoren. In Nederland is de wetgeving rondom de borgsom vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Verhuurders mogen een waarborgsom vragen als financiële zekerheid voor het geval de huurder niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Volgens de wet mag een verhuurder maximaal twee maanden kale huur als borgsom vragen. Dit geldt voor huurcontracten die zijn afgesloten na 1 juli 2023. Voor contracten die vóór die datum zijn afgesloten, mag de verhuurder maximaal drie maanden kale huur als borgsom vragen. Dit heeft de rechter bepaald. Het is belangrijk om te weten dat de waarborgsom alleen mag worden gebruikt voor eventuele schade aan de woning of als de huurder huurachterstand heeft.

Wettelijke Kaders Rondom Borg

Als u een woning huurt, kan de verhuurder u vragen om een borgsom te betalen. Een borgsom is een bedrag dat de verhuurder vraagt als zekerheid voor eventuele schade of achterstallige betalingen. Er zijn wettelijke kaders die bepalen hoe hoog de borg mag zijn en wat de verhuurder wel en niet mag doen met de borg.

Richtlijn Borgsom en Huurcontract

Volgens de Rijksoverheid mag de waarborgsom ter hoogte van drie maanden kale huur nog als redelijk worden beschouwd. Echter, de verhuurder mag vanaf 1 juli 2023 maximaal twee maanden kale huur als waarborgsom vragen. Voor contracten afgesloten vóór 1 juli 2023 mag dit maximaal drie maanden kale huur zijn. Het is belangrijk om te weten dat deze richtlijn slechts een richtlijn is en geen wettelijke bepaling. Dit betekent dat een verhuurder van deze richtlijn kan afwijken, maar dan wel een goede reden moet hebben.

Naast de richtlijn gelden er ook regels rondom het huurcontract. In het huurcontract moet duidelijk worden vermeld welk bedrag als borg wordt gevraagd en waarvoor deze borg dient. Het is belangrijk om het huurcontract goed te lezen en eventueel juridisch advies in te winnen voordat u het huurcontract ondertekent.

Rol van de Gemeente en Rijksoverheid.nl

De gemeente heeft geen directe rol bij het vaststellen van de hoogte van de borgsom. Wel kan de gemeente bijvoorbeeld voorlichting geven over de rechten van huurders en verhuurders. Daarnaast kan de gemeente bemiddelen bij geschillen tussen huurders en verhuurders.

Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de rechten en plichten van huurders en verhuurders. Zo kunt u bijvoorbeeld vinden wat u moet doen als u het niet eens bent met de hoogte van de borgsom. Ook vindt u op Rijksoverheid.nl informatie over de Wet Goed Verhuurderschap. Deze wet regelt onder andere dat de verhuurder zich als een goed verhuurder moet gedragen en dat de huurder recht heeft op een goed onderhouden woning.

Al met al zijn er wettelijke kaders die bepalen hoe hoog de borg mag zijn en wat de verhuurder wel en niet mag doen met de borg. Het is belangrijk om deze regels goed te kennen en eventueel juridisch advies in te winnen voordat u een huurcontract ondertekent.

Berekening van de Borg

Als u een woning gaat huren, kan de verhuurder een waarborgsom vragen. Dit is een bedrag dat u als huurder betaalt als garantie voor eventuele schade of achterstallige betalingen. De hoogte van de borg is afhankelijk van verschillende factoren.

Maximale Hoogte van de Waarborgsom

Volgens de Rijksoverheid mag een waarborgsom ter hoogte van drie maanden kale huur nog als redelijk worden beschouwd. Echter, vanaf 1 juli 2023 mag de waarborgsom maximaal twee maanden kale huur zijn. Dit is bepaald door de rechter en geldt voor contracten afgesloten vanaf deze datum. Het is belangrijk om te weten dat de verhuurder geen rente mag vragen over de waarborgsom.

Bijzondere Voorwaarden voor Kale Huur en Servicekosten

Bij kale huur betaalt u alleen voor het gebruik van de woning en niet voor de bijkomende kosten zoals gas, water en elektriciteit. Bij servicekosten betaalt u naast de kale huur ook voor extra diensten zoals schoonmaak, tuinonderhoud en verlichting in gemeenschappelijke ruimtes. De hoogte van de borg kan verschillen afhankelijk van de huurperiode en de hoogte van de servicekosten. Het is belangrijk om de huurovereenkomst goed door te lezen om te weten welke kosten onder de borg vallen en welke niet.

Als u als huurder het gehuurde in goede staat achterlaat, krijgt u de waarborgsom terug. Als er sprake is van schade of achterstallige betalingen kan de verhuurder de borg gebruiken om dit te verrekenen. Het is belangrijk om bij het betalen van de borg te zorgen voor bewijs van betaling, zodat u later kunt aantonen dat u de borg heeft betaald.

Procedure bij Einde van de Huur

Wanneer de huurperiode is afgelopen, zijn er een aantal zaken die geregeld moeten worden tussen de verhuurder en huurder. Hieronder worden de belangrijkste zaken besproken.

Teruggave van de Borg

De verhuurder vraagt vaak bij aanvang van de huurovereenkomst een waarborgsom. Deze waarborgsom is bedoeld als zekerheid voor de verhuurder dat de huurder de verplichtingen uit de huurovereenkomst nakomt. Bij het einde van de huurperiode moet de waarborgsom terugbetaald worden aan de huurder, mits er geen sprake is van schade of achterstallige huur.

Omgaan met Schade en Achterstallige Huur

Als er sprake is van schade aan de woning of achterstallige huur, kan de verhuurder een deel van de waarborgsom inhouden. Het is belangrijk dat de verhuurder de schade of achterstallige huur goed documenteert en communiceert met de huurder. De verhuurder mag alleen bedragen inhouden die redelijk zijn en in verhouding staan tot de schade of achterstallige huur.

Geschillen en de Gang naar de Rechter

Als er geschillen zijn tussen de verhuurder en huurder over de terugbetaling van de waarborgsom, kan de huurder een brief sturen naar de verhuurder met het verzoek om de waarborgsom terug te betalen. Als de verhuurder weigert om de waarborgsom terug te betalen, kan de huurder het geld via de rechter terugvorderen. Het is daarbij belangrijk dat de huurder bewijs heeft van betaling van de waarborgsom.

Al met al is het belangrijk dat de verhuurder en huurder zich houden aan de afspraken uit de huurovereenkomst en dat er bij het einde van de huurperiode duidelijkheid is over de terugbetaling van de waarborgsom.

Praktische Tips voor Huurders

Als huurder is het belangrijk om op de hoogte te zijn van je rechten en plichten met betrekking tot de huurwaarborg. Hieronder staan enkele praktische tips om je te helpen bij het betalen en bewaren van de huurwaarborg:

Het Bewaren van Betalingsbewijzen

Als huurder is het belangrijk om alle betalingsbewijzen van de huurwaarborg te bewaren. Dit kan dienen als bewijs in geval van geschillen met de verhuurder. Huurders kunnen betalingsbewijzen op verschillende manieren bewaren, zoals:

  • Het opslaan van digitale betalingsbewijzen op een computer of externe harde schijf.
  • Het bewaren van papieren betalingsbewijzen in een map of kluis.
  • Het sturen van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar de verhuurder met het betalingsbewijs als bijlage.

Advies Inwinnen bij het Juridisch Loket

Als huurder heb je het recht om advies in te winnen bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket kan huurders helpen bij het begrijpen van de huurovereenkomst en het bepalen van hun rechten en plichten. Het Juridisch Loket kan ook helpen bij het oplossen van geschillen tussen huurders en verhuurders.

Het Betalen van de Huurwaarborg

Huurders kunnen de huurwaarborg betalen via een bankoverschrijving of via een geblokkeerde bankrekening. Het is belangrijk om te weten dat de verhuurder de huurwaarborg niet mag gebruiken als betaling voor de huur. De huurwaarborg moet op een aparte rekening worden bewaard en mag alleen worden gebruikt als er schade is aan de woning.

Het OCMW

Als huurder kun je in sommige gevallen een beroep doen op het OCMW voor financiële steun bij het betalen van de huurwaarborg. Het OCMW kan huurders helpen bij het vinden van een geschikte woning en kan ook financiële steun bieden bij het betalen van de huurwaarborg.

Met deze praktische tips kunnen huurders zich beter voorbereiden op het betalen van de huurwaarborg en kunnen ze hun rechten en plichten beter begrijpen.